Alates 1. jaanuarist 2022 on Eesti Noorsootöötajate Kogu (ENK) olnud noorsootöötaja kutse andja. Aasta jooksul on väljastatud 600 tunnistust, sh 46 kutsetunnistust ja 554 osakutse-tunnistust. Üks osakutse tunnistati kehtetuks. Taotlusi esitati ühtekokku üle 600. Osakutset said tänavu taotleda ka Ukraina sõjapõgenikud.


Lisaks taotlusvoorude organiseerimisele viis Eesti Noorsootöötajate Kogu läbi nii grupi- kui ka individuaalnõustamisi ning uuendatud sai ka kutse taotlemise portfooliot.

Tagasisidet oma taotlemiskogemuse kohta andis kokku üle 70 taotleja. Valdavalt oli taotlemise protsesse tagasiside järgi lihtne ja arusaadav ning infot jagus piisavalt. Taotlejate tagasiside esitati nii kutse- kui ka hindamiskomisjonile, kes selle põhjal muudatusi ning arendusi planeerivad.


Järgmisel aastal on uuendustena plaanis muuta portfoolio vormi, mis muudaks taotlejale selle esitamise oluliselt paindlikumaks ning mugavamaks. Kindlasti annab Eesti Noorsootöötajate Kogu portfoolio koostamiseks jätkuvalt suuniseid ja juhiseid.


Järgmisesse taotlusvooru lisandub eeltingimus ka laagrikasvataja-juhataja 6. taseme osakutse taotlemiseks. Selle järgi peab järgmisest aastat vastava osakutse taotlemisel omama varasemat töökogemust. See võib olla nii vabatahtliku kui ka lepingulise tööna, sh läheb arvesse  laagris või malevas töötamise kogemus. Töökogemuse tõendamiseks sobib noorsootöötaja 4. taseme kutsetunnistus, tööandja tõend või vastaval etteantud vormil esitatud eneseanalüüs noorsootöös tegutsemise kohta.


Lisaks täpsustab kutsekomisjon alanud aastal ka osakutse taotlemiseks sobivate koolituste nimekirja. Täpsemat infot taotlemise tingimustest ja uuendustest leiab ENKi kodulehelt veebruaris 2023. Kutse andmise korraga saab tutvuda ka Kutsekoja kodulehel.


2022. aastal tegelesid Eesti Noorsootöötajate Kogu liikmed usinalt noorsootöötaja kutse-eetika uuendamisega. Selleks tehti võrdlusanalüüse teiste kutse-eetikatega ning arutleti selle üle, millised teemad peaksid kindlasti kutse-eetikas kajastuma. ENK on koostöös rahvusvaheliste koostööpartneritega saanud valmis ka uuringud, mis seotud noorsootöötaja professionaliseerumise ja kutse-eetikaga. Neid tulemusi soovib töörühm kindlasti uuendamisel arvestada. Uuringu tulemustega saab tutvuda ENKi veebilehel. 2023. aastal on plaanis korraldada ka avalikke arutelusid kutse-eetika teemadel ning ühildada neid juba toimuvate üritustega. Selle kohta leiab edaspidi peagi infot ENKi kodulehelt.


2022. aasta aprillis kutsus SA Kutsekoda kokku noorsootöötaja kutsestandardi arendamise töörühma, kuhu oodati panustama ka praktikuid noorsootöö maastikult. Ka ENKist oli töörühmas kaks esindajat. Kahjuks hariduse kutsenõukogu novembris siiski uut kutsestandardit ei kinnitanud, kuid jagas soovitusi parendusteks. Vanale kutsestandardile anti pikendust üks aasta ning loodetavasti jätkavad kusestandardi arendamisega kõik töörühma liikmed ka uuel aastal.


Julgustame kõiki noorsootöötajaid uuel aastal ENKi kutse väärtustamise suunajuhi Eilika Mätasega ühendust võtma. Olgu selleks soov mõnes kutsega seotud teemas kaasa rääkida või saada nõustamist.

Lisainfo:
Eilika Mätas
Eesti Noorsootöötajate Kogu kutse väärtustamise suunajuht
eilika@enk.ee, 5388 6727