Kuidas toimetavad praeguses olukorras, kus tööd peab tegema distantsilt, meie noortekeskused? Tartu Noorsootöö Keskuses Anne noortekeskuse juhataja Kaide-Liis Suurväli, kes on ka Eesti Noorsootöötajate Kogu liige, jagas oma seniseid kogemusi.


Olulisim, mida Kaide-Liis kohe välja toob, on tööaja oskuslik planeerimine. Enda jaoks peab olema paika pandud kindel töö tegemise aeg, mille sisse tuleb planeerida ka puhkeajad.

“Soovitan võimalusel viibida ka värskes õhus ning anda endale vaimset puhkust,” jagab ta.

Sama oluline on pidev kogemustevahetus kolleegidega, seda eriti praegusel ajal. Nutinoorsootöö tegemine on meie kõigi jaoks uudne, kuid see ei tähenda, et peaks hakkama leiutama jalgratast, usub Kaide-Liis.

“Tasuks ringi vaadata, mida teevad teised noortekeskused – nii leiab väga palju põnevaid ideid ning lahendusi,” julgustab ta noorsootöötajaid omavahel kogemusi vahetama ja infot otsima.


Pildil Tartu Anne noortekeskuse juhataja Kaide-Liis Suurväli

Igapäevatöö distantsilt

Nagu enamik, teeb ka Kaide-Liis tööd kodukontoris, kus ta alustab oma päeva koos hommikukohviga juba kell 7.

“Esmalt vaatan üle päeva tegevused, mis eelmine päev said kirja pandud ning viskan pilgu peale ka oma mind map’ile,” tutvustab ta oma tavalist kodukontoripäeva. Mind mapping ehk mõtete kaardistamine on Kaide-Liisi sõnul tõhus tööriist, kuhu koguda iga päev kokku erinevad ideed ning mõtted selle kohta, kuidas muuta noorsootööd noorte jaoks kaasavamaks ning kvaliteetsemaks. Kaide-Liis kasutab mõtete kaardistamiseks sellist tööriista nagu Miro.

Selleks aga, et noortekeskuse meeskond saaks päeva alustada ning lõpetada ühiselt, toimub igal hommikul kell 9 videokoosolek, kus räägitakse päevaplaanidest ja sellest, millele üheskoos keskendutakse. Ühise koosolekuga päevad ka lõpevad, mil jagatakse rõõme ja muresid.

“Selline lahendus annab meile võimaluse olla pidevalt ja jooksvalt kursis, kuidas üksteisel läheb, korraldada ühiseid aruteluringe ning analüüsida hetkel tehtavat nutinoorsootööd,” tutvustab Kaide-Liis oma meeskonna töökorraldust.

Uued lahendused

Uurisime Kaide-Liisilt lisaks, milliseid põnevaid lahendusi on nad oma noortekeskuses noorte jaoks praeguses olukorras töötamiseks leidnud.

“Avasime 20 märtsil Valga Avatud Noortekeskuse loodud e-noorteka eeskujul samuti oma e-noortekeskuse. Kasutasime selleks Discord rakendust. Sealses Tartu Noorsootöö Keskuse serveris on meil mitmeid jututubasid, kus noored saavad küsida abi õppimises, jagada näiteks oma söögitegemise saavutusi, leida sõpru online-mängude mängimiseks jne. Eraldi on seal jututoad näiteks nii Anne, Ilmatsalu kui ka Lille noortekeskustel, kuid on ka ühiseid noortekeskuste jututube,” rääkis Kaide-Liis juba praegu kasutusele võetud uutest noorsootöö lahendustest.

Suhtlusest tunnevad ju noored ka enam puudust, mistõttu pakub see lahendus seda, mida nad just nüüd kõige rohkem vajavad – turvalist keskkonda sõpradega suhtlemiseks.

“E-noortekeskuse jututubades saavad noored omavahel vestelda, kuid lisaks suhtlevad nad seal ka noorsootöötajatega, kes on noorte jaoks olemas ka virtuaalses keskkonnas. Samuti jätkavad oma tegevust Anne noortekeskuse ettevõtlikkuse klubi ja kokandusklubi. Need tegevused toimuvad aga sedapuhku Instagram live’i vahendusel, mis on noortekeskuse jaoks uudne kogemus,” on Kaide-Liis rõõmus, et on leidnud digilahenduste toel tegevuste jätkamiseks võimalusi, mis ka noortele sobivad.