Selleks, et töörühmade teemadest ning sisust paremat ülevaadet saada, tutvustame järjest kõiki töörühmi lähemalt. Esimesena annavad oma tegemistest ja eesmärkidest lähemalt ülevaate noorsootöö kõneisikute programmi töörühma liikmed. Töörühma veavad eest Tallinna Ülikooli noorsootöö korralduse magistriõppe eriala üliõpilased Kaie Pranno, Laura Svarval, Maarja-Ly Teino ja Jaana Kotke.


Kust sündis idee luua noorsootöö väärtuspakkumise ja kõneisikute programm?

Noorsootöö väärtuspakkumise ja kõneisikute programmi idee sündis meil – Tallinna Ülikooli noorsootöö korralduse eriala magistriõppe üliõpilastel “Noortevaldkonna võrgustikud ja arendus” aine raames.

Pika arutelu järel jäi meil õhku rippuma küsimus, kas keegi meist julgeks astuda avalikkuse ette ja jagada oma seisukohti nii noori kui ka noorsootööd puudutavatel aktuaalsetel teemadel.

Kuigi meie kui noorsootöötajad oleme ju teadlikud valdkonna olulisusest ja sellest, milline vastutus sellega kaasneb, tekkis ikkagi küsimus, kas me julgeksime oma näo ja nimega seda sõnumit ka meedias välja kuvada.

Valmisolek seista noorte ja noorsootöö põhimõtete eest oli meil küll siiski olemas, kuid kahtlused tekkisid selles suhtes, kuidas võtta vastu võimalikku vastukaja, ning mismoodi edastada sõnumit viisil, mis oleks arusaadav kõigile. Mõistsime, et sama tähtis, kui on see sõnum, mida avalikkusele kommunikeerida, on ka oskus ja enesekindlus sõnumit edastada selliselt, et see oleks arusaadav igale sihtrühmale.

Kuidas valmistada ette noorsootöötajaid võimalikele vastuargumentidele ja kriitikale, kuidas säilitada enesekindlus isegi siis, kui oled kaamera ees ja edastad noorsootöötajana oma seisukohti ning seisad ühiskonnas ebapopulaarse avaldusega noorte eest? Selles protsessis mõistsime ühiselt, et lisaks noorsootöö sisule on ääretult oluline panna rõhku noorsootöötajate võimekuse ettevalmistamisele end selgelt väljendada, arendada neid meedia valdkonnas ja seeläbi toetada noorsootöötajate professionaalsust.


Tutvustage oma visiooni, eesmärki – kuhu soovite oma tegevustega jõuda?

Noorsootöö kõneisikute programm on loodud Eesti Noorsootöötajate Kogu noorsootöö kõneisikute töörühma poolt eesmärgiga tõsta noorsootöö alast teadlikkust ühiskonnas ning kommunikeerida noorsootöö väärtuseid kohalikul ja riiklikul tasandil. Noorsootöö kõneisikute programm keskendub järgmistele eesmärkidele.

  • Professionaalne areng. Pakkuda kõneisikutele võimalusi professionaalseks arenguks ja teadmiste omandamiseks noorsootöö valdkonnas.
  • Noorsootöötajate esindamine. Toetada kõneisikuid noosootöötaja hääle tõhusaks esindamiseks ja vajaduste arvestamiseks noorsootöös.
  • Väärtustamine. Toetada noorsootöö valdkonna ja kutse väärtustamist nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil.
  • Kogukonna kaasamine. Julgustada kõneisikuid kaasama kogu noorsootöö kogukonda ja looma positiivset mõju, muu hulgas ka noorte elule ja tulevikule.

Eesmärkide saavutamiseks ongi töörühm 2023. aastal välja töötanud noorsootöö kõneisikute programmi, mis panustab noortevaldkonna arengukava 2035 strateegilise eesmärki ISE: kvaliteetne noorsootöö (sh noorte huviharidus) on kättesaadav üle Eesti ning loob kõigile noortele võimalused mitmekülgseks arenguks, eduelamusteks, kogemuste pagasi rikastamiseks ja iseseisvumiseks. Eesti noortevaldkonna töötajaskonna töötingimuste uuringus (2023) viidatakse, et “valdkonna madalad palgad ja vähene väärtustamine rikub valdkonna mainet” ning uuringu autorid annavad soovitusena muu hulgas noorsootöötajate töö tutvustamise selle maine parandamiseks.

Noorsootöö kõneisikute programm ongi loodud vastuseks kasvavale vajadusele tugevdada valdkonna esindatust ja kvaliteeti.

See programm on mõeldud kõigilel noorsootöötajatele, noortekeskuste juhtidele, noorsootöö spetsialistidele, noorsootöö valdkonna vabatahtlikele ja teistele huvilistele, kes soovivad panustada noorsootöö jätkusuutlikkusse arengusse. Programm pakub neile väärtuslikku koolitust ja tuge, et nad saaksid olla tõhusad ja kaasavad noorsootöö esindajad oma kogukonnas ning laiemas kontekstis.


Kui palju teie töögrupis on liikmeid ja milline näeb välja teie omavaheline koostöö?

Meie töögrupis on 13 liiget. Töögrupi tööd juhime neljakesi Tallinna Ülikooli noorsootöö korralduse eriala magistrantidena (Kaie Pranno, Laura Svarval, Jaana Kotke ja Maarja-Ly Teino). Kaasame töögrupi liikmeid nii väärtuspakkumise sõnastamisesse kui ka kõneisikute programmi sisendi loomiseks. Teadupärast on noorsootöötajad väga aktiivsed ja toimekad, ja kuigi meie koostöö toimib enamasti läbi veebi, hindame väga ka koos ühes ruumis kohapeal toimetamist.


Mida järgmiseks plaanite?

Järgmiseks on plaanis kirjutada Erasmus+ KA2 projekt, et koostöös sarnaste partnerriikidega arendada noorsootöö kõneisikute programmi ühiselt ning viia see Eestis ka ellu.


Noorsootöö kõneisikute programmi töörühma eestvedajad

Tutvu ENKi töörühmadega