Taotlusvoor avatud:  1.03-1.05.2024 (NB! Hindamisele pääsevad ainult need taotlused, mis on tähtajaks korrektselt esitatud) KEVAD  2024 tulemused selguvad mais.

Nõustamine:

Küsimuste ja murede korral võid broneerida endale persoonaalse nõustamise SIIN.


Taotlemise keskkond: Haridus ja Noorteameti konkursiveeb

Taotlemise tasu: 45 eurot (Noorsootöö tudengid ja ENK liikmed 35 eurot)

Paberkandjal tunnistuse tasu on 10 eurot.

Arvet saab tellida , see tuleb tasuda märgitud tähtajaks ning maksekinnituse palume esitada e-posti teel kutse andja nõudmisel.

Kutsetunnistust ei väljastata enne, kui taotlemise tasu on makstud. Arve koostatakse ainult sel juhul, kui taotlus on esitatud. Kavandivormis taotlustele arveid ei väljastata.


 Kutse taastõendamise eeltingimused

NB! Noorsootöötaja, tase 4 saab taastõendada noorsootöötaja, tase 5.

NB! Noorsootöötaja, tase 7 saab taastõendada Noorsootööjuht, tase 7.

Noorsootöötaja, tase 5 Noorsootöötaja, tase 6 Noorsootööjuht, tase 7
1. Noorsootöötaja, tase 5 või noorsootöötaja, tase 4 kehtiv või mitte rohkem kui üks aasta tagasi kehtivuse kaotanud kutse 1. Noorsootöötaja, tase 6 kehtiv või mitte rohkem kui üks aasta tagasi kehtivuse kaotanud kutse 1. Noorsootöötaja, tase 7 või noorsootööjuht, tase 7 kehtiv või mitte rohkem kui üks aasta tagasi kehtivuse kaotanud kutse
2.Töökogemus noorsootöötajana 2. Töökogemus noorsootöötajana 2. Töökogemus noorsootöötajana või noorsootööjuhina
3. Kutse kompetentsidega seotud täiendusõppe läbimine viimase viie aasta jooksul, vähemalt 64 akadeemilist tundi 3. Kutse kompetentsidega seotud täiendusõppe läbimine viimase viie aasta jooksul, vähemalt 64 akadeemilist tundi 3. Kutse kompetentsidega seotud täiendusõppe läbimine viimase viie aasta jooksul, vähemalt 64 akadeemilist tundi
4. Eesti keelest erineva emakeelega taotlejatel vastavalt keeleseadusele või teistele valdkonda reguleerivatele õigusaktidele eesti keele oskus B2-tasemel 4. Eesti keelest erineva emakeelega taotlejatel vastavalt keeleseadusele või teistele valdkonda reguleerivatele õigusaktidele eesti keele oskus C1-tasemel 4. Eesti keelest erineva emakeelega taotlejatel vastavalt keeleseadusele või teistele valdkonda reguleerivatele õigusaktidele eesti keele oskus C1-tasemel
5. Esmaabikoolituse läbimine viimase kolme aasta jooksul, vähemalt 8 akadeemilist tundi 5. Esmaabikoolituse läbimine viimase kolme aasta jooksul, vähemalt 8 akadeemilist tundi 5. Esmaabikoolituse läbimine viimase kolme aasta jooksul, vähemalt 8 akadeemilist tundi
6. Lastega töötamise piirangute puudumine vastavalt lastekaitseseaduse §-le 20 6. Lastega töötamise piirangute puudumine vastavalt lastekaitseseaduse §-le 20 6. Lastega töötamise piirangute puudumine vastavalt lastekaitseseaduse §-le 20

Taotlemiseks vajalikud dokumendid
  • Portfoolio juhend. Vajuta siia!
  • Isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID-kaart või elamisloa kaart).
  • Eesti keelest muu emakeelega taotlejatel keeleseadusest ja teistest reguleerivatest määrustest tulenevalt eesti keele oskuse taseme B2/C1 tõendamiseks vastava keeletasemeeksami tunnistus
  • NB! Koolitustõendid
  • NB! Esmaabitõend
  • Taotlemise tasu maksmise tõend.
  • Taotlemise keskkond: HARIDUS JA NOORTEAMETI KONKURSIVEEB.Palun kindlasti kontolli, et saaksid e-mailile teate, et taotlus on “esitatud” ning sama staatus on ka konkursiveebis. Muul juhul ei ole taotlus registreeritud hindamiseks.

 


Hindamine

Hindamiskomisjon hindab kompetentsusnõuetele vastavust dokumendipõhiselt ning lisahindamist ei toimu. Vajadusel esitab kutsekomisjon lisaküsimusi kirjalikult.

  • Taotleja kutsekompetentsuse hindamine toimub noorsootöötaja 5. taseme (sh laagrikasvataja osakutse), noorsootöötaja 6. taseme (sh laagrikasvataja-juhataja osakutse) ning noorsootööjuht 7. taseme  hindamisstandardite alusel.
  • Hindamise tulemus selgub keskmiselt 30 päeva jooksul pärast hindamise toimumist.
  • Numbriline hinnang ei ole portfoolios määrav, kuid enamus vastusest ei tohi olla 1.