Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituut viib Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel läbi uuringut “Noored noorsootööst”. Uuring käsitleb rahulolu erinevate noorsootöö alaste tegevuste ning nendes aktiivse osalemise võimalustega. Uuringu tulemuste alusel saavad erinevad organisatsioonid kavandada noorsootöö edasisi arenguid Eestis ja sellealaste tegevuste rahastamist.

Eesti Noorsootöötajate Kogu toetab uuringut info levitamisega. Palume oma liikmetel ja teistel noortevaldkonnas tegutsejatel kutsuda kooliealisi noori ja nende vanemaid küsitlusele vastama. Kutsekirjade näidised eesti ja vene keeles vastavatele sihtrühmadele:

Kutse 2.-6. kl ehk kuni 12. aastastele noortele

Kutse 7.-12. kl ehk kuni 26. aastastele (k.a) noortele

Kutse kooliealiste laste (eelkõige 2.-9.kl) vanematele

TÜ on uuringust informeerinud üldhariduskoole, huvikoole, noortekeskusi ja ENL liikmesorganisatsioone. Samas on põhjaliku info saamiseks oluline kaasata levitamisse võimalikult palju erinevaid noorte ja noorsootööga seotud organisatsioone.

Uuringu kodulehet on ja küsimustikud asuvad noorteuuring.ut.ee.

Eelmise noorsootöö rahulolu uuringu tegi EY ja selle tulemustega saate tutvuda siin.