Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) ja Eesti Noorsootöötajate Kogu (ENK) on taas sõlminud lepingu kohalike omavalitsuste (KOV) noorsootöö kvaliteedi hindamiste korraldamiseks ja läbiviimiseks.


ENK-i roll projektis on koolituste ja konsultatsioonide läbiviimine, välishindajate leidmine ning tegevuse koordineerimine.

Tulekul on kaks sisehindajate koolitust, millest esimene toimub 24. septembril 2019 Tallinnas. Lisaks on tulekul välishindajate koolitus, mis toimub oktoobri lõpus.

Koolitused tuginevad KOV noorsootöö kvaliteedi hindamise käsiraamatule ja hindamisvormile.

Koolitusi viivad läbi ENK liikmed Kaisa Orunuk ja Lii Araste, projekti koordineerib ENK-i poolt Kadi Bruus.

2019. aasta teisel poolaastal viivad hindamist läbi 14 kohalikku omavalitsust, 2020. aasta esimese poolaasta plaanid on veel täpsustamisel.

Välishindamised toimuvad 2019. aasta lõpus ja 2020. aasta esimeses pooles. Iga omavalitsuse välishindajaks soovime leida kaks inimest ka ENK-i liikmete või koostööpartnerite liikmete seast ning lisaks ka ühe üliõpilase.

Lisainfo:
Kaisa Orunuk
tel: 527 3143, kaisa.orunuk@gmail.com, koolitaja

Kadi Bruus
kadi.bruus@viimsivv.ee, ENK-i poolne projektijuht