ENKi Liikmete värbamise ja kaasamise töörühm

Selleks, et Eesti Noorsootöötajate Kogu töörühmade teemadest ning sisust paremat ülevaadet saada ning tutvuda võimalustega, kuidas ka ise kas kaasa lüüa või oma kogemuste ja ettepanekutega ENKi tegemistesse panustada, tutvustame oma blogis järjest kõiki töörühmi lähemalt.

Miks või kust tekkis idee luua liikmete värbamise ja kaasamise töörühm? Sellest ja kõigest muust töörühma tegemistest ning eesmärkidest lähemalt räägib järgmisena Elizaveta Cheremisina.


Kust sündis idee ja vajadus liikmete kaasamise ja värbamise töörühma loomiseks ENKis?

Paar-kolm aastat tagasi liitusid ENKiga inimesed, kes selle ideega välja tulid. Tekkis suurem vajadus kaasta olemasolevaid liikmeid ning värvata värskeid valdkonna inimesi, et suurendada ENKi liikmeskonda ja toetada uute liikmete integreerimist organistasiooni ning võimaldada ühtlasi ka olemasolevatel liikmetel aktiivsemalt osaleda ENKi tegevustes, sh töörühmade töös. Idee oli ka selles, et rohkem enda ala spetsialiste saaksid kokku ja jagasid omavahel kogemusi, oskusi, teadmisi ja ressursse.


Tutvustage oma visiooni, eesmärki kuhu soovite oma tegevustega jõuda?

Meie visiooniks on luua dünaamiline ja toetav kogukond, kus kõik liikmed tunneksid end olulise osana Eesti Noorsootöötajate Kogust. Meie eesmärk on uute liikmete värbamine ENKi, olemasolevate liikmete aktiivsem osalemine ning üldine suurem kaasatus organisatsiooni tegevustesse.


Kui palju teie töörühmas on liikmeid ja millline näeb välja teie omavaheline koostöö?

Liikmete töörühmas on kaheksa ägedat liiget ning me ootame alati enda sekka rohkem aktiivseid inimesi. Meie igapävane suhtlus toimub Slack’i keskkonnas, kus meil on enda kanal. Kord kuus teeme koosoleku, et arutada tegevusi ja planeerida järgmisi ettevõtmisi.


Mida järgmiseks plaanite, kui esmased sihid täidetud saavad?

2024. aasta on ENKi juubeliaasta ning meil on paar vahvat mõtet, mida oma kogukonna liimetele korraldada. See aasta tahame ka mõtestada ümber uute liikmete värbamise kampaaniaid ning jõuda oma sõnumitega kaugematesse Eesti nurkadesse.

Samuti soovime aktiviseerida Slack’i keskkonda, et see oleks ENKi liikmete jaoks põhiline suhtluskanal, kus saab jagada nii rõõmu kui ka muret ning olla kursis valdkonnas toimuvaga.


Tutvu ENKi töörühmadega