Liisi Vesselov töötab Jõelähtme vallas noorsootöö- ja spordispetsialistina ja on Eesti Noorsootöötajate Kogu ridadesse kuulunud 2016. aastast alates.

Alljärgnevalt räägib ta, kuidas üldse sattus noorsootöö valdkonda tööle, jagab oma edulugusid ning arutleb selle üle, kuidas olla oma töös professionaalne.


Kuidas jõudsid noorsootööni?

Oma iseseisva elu alguses eriala valikut tehes oli minu ainus soov saada noorsootöötajaks. Mind köitis noosootöö puhul lai karjäärivaliku võimalus – võin töötada nii koolis, noortekeskuses kui ka kohalikus omavalitsuses. Ja täpselt nii see rada läks.

Tallinna Pedagoogilise Seminari teisel kursusel õppides kandideerisin huvijuhiks, kuhu mind kõigest 19-aastasena tööle võeti. Samal ajal tegutsesin ka noortekeskuses. Üle kümne aasta töökogemust andis enesekindlust viia oma teadmiste ja kogemuste pagas kohaliku omavalitsuse tasandile ja nii olen jõudnud Jõelähtme Vallavalitsuse noorsootöö- ja spordispetsialisti ametisse.

Millised on Sinu suurimad õnnestumised?

Pean oluliseks etapiks Tallinna Ülikooli noorsootöö korralduse magistriõpinguid ning oma magistritööd “Noortevaldkonna arendus läbi arengukava koostamise protsessi Jõelähtme valla näitel”.

Eduelamusi on andnud õnnestumised eestvedajana, olgu siis suurüritusi korraldades või võrgustikutööd juhtides. Samuti sain valdkonna arendamiseks hindamatuid oskusi, tutvusi ning tuge hiljuti lõpetatud ERYICA noorteinfo koolitajate koolituselt.

Hetkel on minu fookuses õnnestuda nii omavalitsuses noortega töötavaid spetsialiste koolitades kui ka üle-eestilist noorteinfo rakendust „INFOHUNT“ arendades.

Millest unistad?

Noorsootööd tehes olen alati unistanud olla n-ö ajast ees, et noored ei peaks õpetama noorsootöötajaid uusi digilahendusi kasutama.

Mida nutikamaks kõik meie ümber muutub, seda enam tuleb endale meelde tuletada, et sul ei pea olema supervõime kõikides digivahendites une pealt orienteerumiseks. Praegused noored õpivad ja katsetavad seda ise. Noorsootöötajate peamine eesmärk on ikka õpetada noortele eluks olulisi sotsiaalseid oskusi, olgu selleks kas või näiteks kella tundmine, kui noor tahab teada, millal on tema aeg virtuaalreaalsusprillidega mängimiseks.

Mis on Sinu jaoks noorsootöö?

Noorsootöö on tulevikutöö. Olen noorsootöö fänn tänu eduelamusele, mida pakub noortega tegutsemine, aga sellega peab oskama piiri pidada.

Ühel hetkel olin korraga huvijuht, kaheksa huviringi juhendaja, liikumisõpetaja, klassijuhataja, meedia ja bioloogia aineõpetaja, noortekeskuses noorsootöötaja, juhataja ja koristaja ning ülikoolis 60 tudengi juhendaja õiguste alustes.

Selle kõigega tuleb esialgu toime, kui oled hea ajaplaneerija, täpne ja kohusetundlik, aga ka põhjalik – kaua aega arvasin, et olen lihtsalt aeglane, kuni keegi ütles, et see on põhjalikkus.

Olen seetõttu ka mõned korrad väga valusalt läbi põlenud. Kui kaks korda sama reha otsa astud, siis edaspidi käid ringi juba kiivriga või õpid ka puhkama, ütlema „ei“ ja lepid, et kõiki ägedaid võimalusi noorsootöös ei saa korraga vastu võtta.

Mulle meeldib mõelda noorsootöötajatest ja endast kui majakast, kes alati särab ja näitab teed.

Mis Sind motiveerib seda tööd tegema?

Ümbritsen end noorsootöötajatega, kelle silmad alati säravad, seetõttu kuulun ka Eesti Noorsootöötajate Kogusse.

Mulle meeldib mõelda noorsootöötajatest ja endast kui majakast, kes alati särab ja näitab teed. Vikipeedia järgi on majakas ohutust tagav ja orienteerumist kergendav tornikujuline ehitis kaldal või madalas vees. Minu arvates on see päris tabav kirjeldus noorsootöötaja kohta.

Mida saad Sina noorsootöötajana teha, et oleksid oma töös professionaalne? Kuidas sa end arendad ja mis motiveerib ennast pidevalt arendama?

Mina noorsootöötajana arendan oma oskusi ning kogun teadmisi erialastelt koolitustelt ja seminaridelt. Kõige olulisem tõhusa enesearendamise juures on aga omandatud oskuste kasutuselevõtmine. Tähtis on osata teha oma töös uusi asju või kasutada juba toimivaid meetodeid õigesti – see motiveeribki mind ennast arendama. Seejuures on oluline seada eesmärke ja teha pidevalt analüüsi, et näha, millised oskused vajavad veel arendamist.

Mis on Sinu arvates olulised tegurid või ka eeldused selleks, et noorsootöötaja saaks oma töös olla professionaalne?

Kuidas me mõõdame, kes on professionaalne noorsootöötaja? Alati ei pruugi eriala omandanud noorsootöötaja olla tulemuslik oma töös. Olen avastanud ennast mõttelt, et lavakunstikooli sisseastumiseks peab läbima põhjalikud katsed, aga noortega töötamiseks piisab mõnikord vaid soovist. Mina arvan, et noorsootöötajal peab olema x-faktor ja kui see on olemas, siis ei takista miski saamast professionaalseks.

Mida saaksid Sinu arvates juhid teha selleks, et soodustada enesearengut tööl?

Professionaalseks saab kasvada ja see vajab kindlasti motiveerivat töökeskkonda ning usaldust. See ongi esmane, mida juhid saavad (noorsoo)töötajate enesearengu soodustamiseks teha. Samuti on oluline võimaldada piisavalt puhkust. Noorsootöötajate puhkepäevade arv on väga erinev ja selle võrdsustamine oleks kindlasti üks oluline samm.

Kuidas Sa näed, et Eesti Noorsootöötajate Kogu professionaalset arengut toetab?

Eesti Noorsootöötajate Kogu saab suunata noorsootöötajate professionaalsust ka erinevate koolitustega. Näiteks ENK-i suvekoolid on üles ehitatud nii, et koolituspäevadele järgnevad osalejate iseseisvad jätkutegevused. Nii saab omandatud teadmisi kinnistada ja neid edaspidi ka oma töös kasutada.


Liitu ka Sina Eesti Noorsootöötajate Koguga, et olla osa meie tegusast kogukonnast!