Kuidas loovus tööelus enda kasuks tööle panna, mismoodi noortevaldkonnas enda professionaalse enesearenguga tegeleda ja kuidas Eesti Noorsootöötajate Kogu oma liikmeid sel teekonnal toetab? Novembris jagavad ENKi liikmed oma kogemusi.


Kuidas oled loov enda töökohal?

Olles täiesti uue asutuse juhataja, siis saan uue organisatsiooni sisuloomele läheneda kui plastiliinile, mida tuleb esmalt mudida soojaks ja seejärel vormida. Paari kuu jooksul olen selles ametis saanud vanad süsteemid selgemaks ja nüüd olen täiendamas vanu või loomas uusi struktuure, et organisatsioon saaks hoo sisse.


Kuidas tegeled enda professionaalse enesearenguga?

Pärast ülikooli lõpetamist olen läbinud mitmeid täienduskoolitusi, mille sisu valin hoolega, et teema mind kõnetaks ja saaksin ikka uusi teadmisi. Lisaks arendan end osalemisega võrgustikutöös, sest see pakub palju väljakutseid, sh maakonna tasandil. Olen tulihingeline noorsootöö kvaliteedi hindamise fänn, mis on suur ja oluline osa minu noorsootöötajana kasvamise teekonnast.


Kuidas Eesti Noorsootöötajate Kogu sinu enesearengut toetab?

ENK võimaldab mul osaleda noorsootöö kvaliteedi välishindamistel üle terve Eesti. ENK jagab noorsootööalast informatsiooni, tänu millele olen jõudnud infoni, mis minuni muidu ei pruugi jõuda!


Kuni 30. novembrini 2022 kestab meie uute liikmete kampaania!

Kõigi novembri jooksul liitujate ja soovitajate vahel loosime välja kaks ENKi seljakotti.