Eesti Noorsootöötajate Kogu eestvedamisel toimus veebruarist kuni juunini 2022 KOV noorsootöö spetsialistidele suunatud arenguprogramm, kus osalesid noortevaldkonna töötajad, kes tegelevad igapäevaselt noortevaldkonna, sh võrgustikutöö arendamisega enda kohalikus omavalitsuses.


Programm koosnes kolmest koolitusmoodulist, kus osalejad said oma oskusi täiendada meeskonna- ja võrgustikutöö, strateegiliste protsesside juhtimise ning meediasuhluse ja -kirjaoskuse teemadel.

Lisaks toimusid veebikohtumised, kus arutleti rahvusvaheliste projekivõimaluste üle ning lisaks tutvuti Europe Goes Local ja Demacracy Reloading strateegiliste koostööprojektidega. Viimasena oli kavas kohtumine haridus- ja teadusministeeriumi noorte- ja andepoliitika osakonna valdkondade juhtidega.

Programm sisaldas ka osalejatele mentorluse korraldamist, kus kerkisid üles teemad, näiteks, nagu mobiilne noorsootöö, võrgustikutöö, koostöö, (arengu)eesmärkide seadmine, karjäärivõimalused, noortekeskuse töö korraldamine, töötajate toetamine, tasakaal osakoormuste tööülesannete vahel, tööalased rollid ja rollikonfliktid jne.

Nii korraldajad kui ka osalejad jäid programmiga rahule ning tagasisides tõid noorsootöötajad välja, et nende hinnangul ületas see igati nende ootuseid ning täidetud said üldjuhul kõik välja kuulutatud õpiväljundid. Lisaks toonitasid osalejad, et suhtlus ja koostöö võrgustike vahel peaks kindlasti ka pärast sellist suurt pingutust kindlasti jäkuma. Nii on kindlasti kavas jätkuprogramm, mis ehitatakse üles juba konkreetselt osalejatelt tulnud ettepanekutele ning nende vajadustest lähtudes.