Mai 2024 ENKis

Maikuu on noorsootöös alati üks kõige töisemaid aegu, erandiks pole ka käesolev aasta. Kui kutsetaotluste vastu võtmine ja kogu sellega kaasnev hindamise protsess ning üldkogu korraldamine on juba harjumuspärane tava, tõi sagimist ja pidulikkust Eesti Noorsootöötajate Kogu 25. sünnipäev.

Eesti Noorsootöötajate Kogu tegevmeeskond, juhatus, töörühmade liikmed jt osalevad igakuiselt hulgal erinevatel kohtumistel, koolitustel, koosolekutel või üritustel ning korraldavad neid ka ise. Et teha ENKi meeskonna tööd nähtavamaks ja ülevaatlikumaks, avaldame edaspidi igakuiselt ka lühikese kokkuvõtte tehtust.

 

 MAI 2024 ENKis

KUUPÄEV ÜRITUS/KOOSOLEK VASTUTAJA/ESINDAJA TEGEVUSE/ÜRITUSE TÜÜP
1.05 Kutse taotlemise tähtaeg Birgit Lukk Kutsetegevus
2.-3.5. KOV noorsootöötajate koolituse II moodul Soomes. Teema: noorte kaasamine ja osalus Kadi Bruus, Urve Sarapik, ENL Projektiüritus või -koosolek
2.05 Sotsiaalministeeriumi seminar “Väärkohtlemise ennetamisest huvihariduses, sh noortespordis ja muusikahariduses” veebis Heili Griffith Esindamine ja huvikaitse
2.-3.05 Seminar-koolitus mobiilsetele noorsootöötajatele „Traumateadlik lähenemine laste ja noortega töötavale spetsialistile“ Tallinnas.
Koolitaja Britten Kasekamp
Heili Griffith ENKi korraldatud üritus
3.05 Tagasiside tähtaeg “Haridus- ja noortevaldkonna professionaalide väärtustamise ja ametite atraktiivsuse kasvu kontseptsioon” Heili Griffith Liikmete kaasamistegevus
3.05 Kohtumine kvaliteetse seksuaalhariduse arendamise teemal noorsootöö valdkonnas Kristina Birk-Vellemaaga Tartus Kristina Masen Arendustegevus
7.05 Juhatuse ja tegevmeeskonna iganädalane kiirkoosolek veebis Kadi Bruus, Ilona Tint, Birgit Lukk Tegevmeeskonna koosolek
5.-11.05 Huvijuhtide töörühma õppevisiit Portugali Liis Enson Projektiüritus või -koosolek
6.05 Laagrikasvataja ja – juhataja osakutse e-eksam Birgit Lukk Kutsetegevus
7.05 Mustame riigigümnaasiumis valikmooduli tutvustamise laat Eilika Mätas Muu
7.05 ENKi tutvustus EANKi noorsootöötaja ABC koolitusel Tallinnas Kadi Bruus Esindamine ja huvikaitse
10.05 Noored kliimakriisis, rahvusvaheline koosolek Kadi Bruus Projektiüritus või -koosolek
10.05 Vabaühenduste Liidu üldkoosolek ja strateegiakoosolek Tallinnas Kristina Masen Esindamine ja huvikaitse
10.05 ENK 25 ajaloojäädvustuste projekti koosolek veebis Kristina Masen, Diana Zvonkova Kommunikatsioonitegevus
13.05 Kommunikatsioonikoosolek veebis Kristina Masen, Ilona Tint Kommunikatsioonitegevus
14.05 Juhatuse ja tegevmeeskonna iganädalane kiirkoosolek veebis Heili Griffith, Kristina Masen, Ilona Tint, Birgit Lukk Tegevmeeskonna koosolek
14.05 ENK tutvustus koos SANA-ga Eilika Mätas ja Birgit Lukk Esindamine ja huvikaitse
15.05 Üldkogu ettevalmistuskoosolek Heili Griffith, Kadi Bruus, Kristina Masen Tegevmeeskonna koosolek
17.05 ENK 25 pidustused ja üldkoosolek Tallinnas Proto Avastustehases ENKi korraldatud üritus
20.05 Suvekooli korralduskoosolek (projektid Peace EDU ja PEACE4Europe) Heili Griffith, Kristina Masen, Meelike Terasmaa ja Maria Sakarias (MTÜ Mondo), Mikhail Mogutov Projektiüritus või -koosolek
21.05 Suvekooli korralduskoosolek (projekt PEACE4Europe) Kristina Masen, Meelike Terasmaa ja Maria Sakarias (MTÜ Mondo), Triin Rõõmusoks Projektiüritus või -koosolek
21.05 Juhatuse ja tegevmeeskonna iganädalane kiirkoosolek veebis Heili Griffith, Kristina Masen, Kadi Bruus, Ilona Tint Tegevmeeskonna koosolek
22.05 Noorsootöö kuvandi arendamise koosolek veebis meedia töörühma ja kõneisikute töörühma edasiste tegevuste kontekstis Kristina Masen, Kaie Pranno, Kairit Pärn Liikmete kaasamistegevus
23.05 HTM partnerluspäev Tartus Kadi Bruus, Kristina Masen Esindamine ja huvikaitse
23.05 Meedia töörühma arendusarutelu veebis Kristina Masen, Roger Tibar Liikmete kaasamistegevus
23.05 Meedia töörühma koosolek veebis Kristina Masen, Kaur Kötsi, Ilona Tint, Kaie Pranno, Elisabeth Uudevald Liikmete kaasamistegevus
24.05 Noorsootöö kvaliteedihindamise koosolek Kadi Bruus, Kaisa Orunuk Projektiüritus või -koosolek
24.05 Projekti “Noored kliimakriisis” rahvusvaheline koosolek Kadi Bruus Projektiüritus või -koosolek
24.05 Haridus- ja noortevaldkonna töötajate täiendusõppe arendusseminar Eilika Mätas Esindamine ja huvikaitse
27.05 Projekti “Noored kliimakriisis” koosolek Kadi Bruus Projektiüritus või -koosolek
27.05 LGBT+ tegevuskava hariduse valdkonna töörühma kohtumine Heili Griffith Esindamine ja huvikaitse
28.05 Juhatuse ja tegevmeeskonna iganädalane kiirkoosolek veebis Heili Griffith, Kadi Bruus, Kristina Masen, Eilika Mätas, Asso Viiding, Edgar Schlümmer Tegevmeeskonna koosolek
28.05 Kommunikatsioonikoosolek Tartus Kristina Masen, Ilona Tint Kommunikatsioonitegevus
28.05 PeaceEDU projekti koosolek veebis Heili Griffith Projektiüritus või -koosolek
29.05 Noorsootöö kvaliteedihindamine Kadi Bruus Projektiüritus või -koosolek
29.05 Veebinar Erasmus+ akrediteeritud organisatsioonidele Heili Griffith Esindamine ja huvikaitse
31.05 Mobiilse noorsootöö koolituste hanke esitamise tähtaeg Heili Griffith Arendustegevus
31.05 Projekti “Noored kliimakriisis” rahvusvaheline koosolek Kadi Bruus Projektiüritus või -koosolek