2022. esimesel poolaastal alustasime Eesti Noorsootöötajate Kogus projektiga “European youth workers unite to empower youth and youth field – Youth worker is a lifestyle” (ENYWA), kus lisaks ENKile kui projekti juhtpartnerile osalevad veel noorsootöötajad kaheksast eri riigist. Esmalt tegime ühiselt algust noorsootöö tunnustamise analüüsi ja noorsootöö ühingute olukorra analüüsiga, samuti Euroopa katusorganisatsiooni loomise võimaluste analüüsiga ning toimus ka esimene noorsootöö tunnustamise teemaline koolitus Maltal. Koolitusest lähemalt jagas muljeid ENKi liige Marju Lille.


Sattusin Malta koolitusele täiesti juhuslikult. Veel kaks nädalat enne sõitu ma ei teadnudki, et peatselt projekti “European youth workers unite to empower youth and youth field – Youth workes is a lifestyle” ühele koolitusmoodulile lähen.

Projekti peamised eesmärgid on uurida probleeme ja parimaid praktikaid noorsootöö vallas, tõsta noorsootöö kvaliteeti, valmistada ette ja luua üleeuroopalist noorsootöötajate võrgustikku ning parandada noorsootöötajate tunnustamist.

Saabusime oma Eesti delegatsiooniga Maltale, kuhu kuulusid lisaks minule ENKist Eilika Mätas ja juhatuse liige Edgar Schlummer, 5. juunil. Koolitusprogramm algas järgmisel päeval, mistõttu oli mõnus Maltal pisut sisse elada. Et seda võimalike ootamatusteta teha, otsustasime lõunat süüa turvalise valikuna tunduvas Iiri pubis. Söök maitses hästi ja seltskond oli super! Saime omavahel paremini tuttavaks ja häälestusime juba eesootavale koolitusele ning meie ettekandele. Nimelt pidi plaanide järgi esimene koolituspäev lõppema just eestlaste sõnavõtuga. Arutasime põgusalt, millal ja millest keegi räägib. Edgari ülesanne oli tutvustada, kuidas riigi tasandil noorsootöö toimib, milline on sellega seonduv seadusandlus ja kuidas noorsootöötajaid tunnustatakse. Eilika osaks oli tutvustada meie noorsootöötajate kutsetasemeid ja taotlusprotsessi. Mina valmistusin rääkima noorsootööst ja valdkonna tegijate tunnustamisest kohaliku omavalitsuse näitel.

Kuigi mõlemal koolituspäeval räägiti erinevatest teemadest, alustades noorsootöötaja professionaalsust toetavast ja lõpetades kõigi osalevate riikide noorsootöö lühitutvustustega, tundus mulle, et Eesti on selles projektis juhtpositsioonil nii mitmegi aspekti poolest.

Nimelt ei pea meie oma pead murdma selle üle, mis või kes on noorsootöötaja, vaid saame keskenduda sisulisele. Paljude osalevate partnerite jaoks on noorsootöötaja professiooni mõtestamine veel alles hägune maa. Jah, mõnel riigil oli noorsootöötajate palk üsna hea, olles 80% sealse riigi keskmisest, aga muudmoodi tunnustamist väga ei osatud välja tuua.

Eestis on noorsootöötajaid tunnustatud kahel moel: selle ameti kui väärtusliku ja kvaliteetse professiooni teadvustamine ja tundmine ühiskonnas, ning ka töötajate kiitmine tehtud töö eest nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil. Palgaküsimus on seega igati loogiline jätk, et see tunnustus muutuks veelgi sisulisemaks.

Teise päeva lõpuks olid kõik koolituse osalised veendunud, et üleeuroopalist noorsootöötajate võrgustikku on vägagi vaja. Minu enda jaoks sai kinnitust fakt, et Eestis on tegelikult noorsootöömaastik üsna heas olukorras, kui just enamike noorsootöötajate madal palk välja arvata. Eilika käis välja väärt mõtte, mida tasub edasi arendada – rahvusvahelise noorsootöötaja mentorlusprogrammi loomine. Mentorlus on kasulik mõlemale osapoolele, nii mentiile kui ka mentorile endale, ja võimaldaks oluliste teemade tuumale veelgi lähemale jõuda ning seeläbi ka võimalikke lahenduskäike arutada.

Teise päeva lõpuülesanne oli lavastada pilt, mis võtab koolituspäevad kokku. Edgaril tuli mõte teha installatsioon toolidest, mis on omavahel küll seotud, aga piisavalt haprad. Mina lisasin pooleldi täis mahlaklaasi ja Eilika kirja: “Ma soovin/ I wish…”, sest nii ütles Edgar, kui installatsiooni kokku pani. Ta sooviks, et asjad oleksid ideaalis nii, nagu me mõtleme. Juhuslikult moodustus meie installatsioon värvikombinatsioon sinine-kollane. Selle kohta selgitas Edgar teistele osalistele, et me võidame selle sõja… noorsootöös.

Minu enda jaoks andis Malta külastus uue hingamise ja motivatsiooni tegeleda veelgi enam kutse taotlemisega. Samuti meeldis mulle Eilika mõte rahvusvahelisest mentorlusest. Kui see päriselt tekiks, soovin kindlasti panustada, et valdkonda arendada. Koolitus oli eelkõige sissejuhatus ja tekitas soovi ka teistel moodulitel osaleda, et rahvusvahelisel tasemel erinevate noorsootööpraktikate kohta veelgi enam teada saada ja kogemusest õppida.


Postituse autor:
Marju Lille, Tartu Raatuse Kooli noorsoo- ja kultuuritegevuse juht