Meedia töörühma juhtimise võtab üle Roger Tibar

“Meedia töörühma juhi ülesande võtsin vastu, sest näen läbi selle võimalust rohkem ENKi tegevustesse panustada,” põhjendab Roger Tibar oma otsust ning loodab, et koos meedia töörühma liikmetega saab töötada selle nimel, et ENK kui tugev noorsootöö esindusühing oleks pildis ning meie sõnumid jõuaksid efektiivselt ka kohaliku omavalitsuse tasandile.

“Järgmisel aastal ootavad ees KOV valimised. Lähima aasta jooksul on ääretult oluline panustada tugevasse sõnumite seadmisesse ning kvaliteetsesse meediasuhtlusese ja liikmete võimestamisesse. Usun, et saame seda meedia töörühmaga nügida,” sõnab Roger.

Senine töörühma juht Kristina Masen loobub küll meedia töörühma juhtimisest, kuid jätkab selle liikmena ning võtab pigem toetava spetsialisti rolli. “Meedia töörühm on minu meelest endiselt ülimalt vajalik algatus, aga juhatuse töö ja teiste tegemiste kõrvalt tekkis tunne, et minu fookus vajub laiali ja koormus liialt suureks, mis tähendas ka seda, et ma ei jõudnud meedia töörühmaga teiste asjade kõrvalt piisavalt tegeleda,” selgitab ta ning lisab, et soovib edaspidi juhatuse liikmena rohkem keskenduda sellele, kuidas ENKis laiemalt toimiv kommunikatsiooni- ja huvikaitsesüsteem luua ning tööle panna. 

Selle kõige jaoks on vajalik kaasata rohkem inimesi, et ühtpidi jagada paremini ülesandeid ning vastutust,aga samuti, mida rohkem on inimesi, seda rohkem  ideid ja vaatenurki. “Minul ja Rogeril on varasemast väga hea koostöökogemus “Noortevaldkonna digihüppe” projektis ning kui hakkasin mõtlema, keda võiks meedia töörühma juhtima kutsuda, tuli esimesena just Roger meelde,” ütleb Kristina. 

Roger on varemalt juhtinud nii noortevolikogu, maakondlikku noortekogu kui ka katusorganisatsiooni Eesti Noorteühenduste Liit ning töötanud Haridus- ja Noorteametis valdkonna- ja projektijuhina, vedades eest projekti “Noortevaldkonna digihüpe”. (Rogeri kohta võid rohkem lugeda SIIT.)  


Meedia töörühma koosolekud toimuvad vähemalt neli korda aastas, järgmine kohtumine toimub 16. augustil Tartus ning veebikoosolek 7. novembril. Kui ka sina soovid meedia töörühmaga liituda, anna endast märku rtibar@gmail.com