Meediapädevuse mängulise arendamise võtmeks on koostöö - Eesti Noorsootöötajate Kogu

Tartu Ülikooli Narva Kolledži noorsootöö eriala tudeng Moonika Tsilk läbis oma õpingute raames ainet „Meediapädevuse mänguline arendamine“, mille lõputööks oli üheskoos korraldada Eesti esimene internetiturvalisuse õppus “Laste DigiÄKK”. Kuidas see õnnestus? Mida siit noorsootöötajatel õppida oli? Loe lähemalt!

Aine eesmärk on arendada laste ja noortega tegelevate spetsialistide (digi)meedia-alaseid oskuseid ja teadmisi, väärtuseid ja hoiakuid, mida seostatakse kaasaegses infokeskkonnas toimetuleku ja infovastupidavusega. Me keskendusime enamasti lasteaialastele ja nooremale koolieale ning füüsilises ruumis toimuvatele mängudele. Aine sihtrühmaks oli õpetada koolieelse lasteasutuse õpetajaid, klassiõpetajaid ja noorsootöö tudengeid ja nende omavahelist koostööd.

Uskumatu, aga koos olidki täiesti erineva tausta ja teadmistega tudengid! Kuna õppetöö toimus Tartus ja Narvas paralleelselt, siis noorsootöö tudengitel toimus enamus kohtumisi veebikeskkonnas, mis õpetas meile virtuaalset meeskonnatööd. Et osalejad olid erineva õppekava tudengid, siis olid ka lähenemine ja vaade teemale väga erinevad.

Noorsootöötajatele tuleb mänguline lähenemine loomulikult, sest praktikutele on see tuttav kogemus kuna noorte kaasamine käib ka noorsootöös läbi mängude ja mitteformaalse õppe.

„Meediapädevuse mänguline arendamine“ aine lõputöö oli korraldada Tartu lasteaedadele Eesti esimene internetiturvalisuse õppus “Laste DigiÄKK” mais. Õppusel osales ligi 200 lasteaialast kümnest Tartu lasteaiast. Sündmuse eesmärk oli õpetada lastele digiturvalisust ning meie kui täiskasvanud peame teadma, mida lapsed ja noored nutiseadmetes teevad ning kas see on neile turvaline. Selleks mõtles iga tudeng välja uue digiturvalisuse teemale suunatud mängu ja viis selle ka DigiÄKKi raames praktiliselt läbi. 

Mina ise valisin osalemiseks järelkommunikatsiooni tegevuse ja sündmuse päeval olin peamiselt vaatleja rollis, Ma jälgisin laste emotsioone, osalust ja nende teadmisi. Samuti uurisin tudengitelt nende vaadet, et kuidas sujus koostöö ja läks mängu läbiviimine. Lasteaialapsed olid sel päeval väga rõõmsad, kuulasid huviga ja vastasid rõõmuga küsimustele. Lapsed olid enda ea kohta digimaailmast väga teadlikud, mõtlesid aktiivselt kaasa ja rääkisid, milliseid reklaame nad on näinud ja mida neile meeldib ja ei meeldi teha. Koolieelikud teadsid täpselt, et teistele ei või jagada enda arvutiparoole ning isiklikke andmeid. Nad teadsid, et ei tohi jagada enda pilte, sest võõras võib neid pahatahtlikult kasutada. Mängus tõid osalejad ka välja, et on asju mida peab kindlasti vanemale rääkima.

Tudengid said sündmuse planeerimisega hakkama, samuti meeldis neile olla päevajuhtide rollis, kus nad kaasasid lapsi tegevustesse. Tudengid leidsid, et pärast pikka pingelist tööprotsessi leidsid nad toimiva lahenduse. Nad said teada, kuidas lastele lihtsamalt selgitada mõne mõiste tähendust. Nende arvates toimis mäng väga hästi, lapsed olid väga aktiivsed kaasa rääkima ja oma mõtteid jagama. Lastele meeldis kõige enam see, et nad said pildikaardid järgmisele rühmale ära peita. Tudengite endi arvates läks paremini, kui varem arvata oskasid, mäng toimis hästi ja üritus oli edukas.

Noorsootöö tudengite vaatest õpivad lapsed kõige paremini läbi mängu, sest mänguline lähenemine toetab mõtlemisvõime arendamist, suhtlemisoskust, sotsiaalseid oskusi ja loovust. Nägime laste silmadesära ja reaktsiooni sündmusele. Ise saime lastelt palju huvitavaid ideid ja mõtteid. Aine raames saime teada 4K riskidest, milles pöörasime suurt tähelepanu ja kasutasime neid endi mängudes.

Soovin järgnevatele tudengitele loovaid lahendusi ja huvitavat koostööd! Aine raames arendasin enda virtuaalse meeskonna oskusi, digipädevusi ja laste digiturvalisust uue mängu loomise näol, mille praktilised töötoad viin ellu juuni alguses Keila koolis, kuuele II klassi õpilasele. Loodan, et lapsevanemad, õpetajad ja lapsed jäävad mänguga rahule ja kasutavad sealt saadud teadmisi! Jääme ootama uut DigiÄkk sündmust 2025! Suur tänu õppejõudud Inger Klesment ja Maria Murumaa-Mengel!