2020. aasta sügisel korraldas Eesti Noorsootöötajate Kogu noorsootöötajatele mentorluse baaskoolituse, et tõsta teadlikkust mentorlusest ja selle tõhususest nii igapäevases töös kui ka pikemate tööalaste eesmärkide seadmisel. Koolituse järel oli soov luua Eesti Noorsootöötajate Kogu mentorite pank, kuhu kuuluksid mentorlusest huvitatud ja edukalt koolituse läbinud noorsootöötajad. Sellest, mis on mentorlus, mida uut mentorlite koolitusel õpiti ja miks üldse hakata mentoriks, rääkisid Marju Lille ning Eilika Mätas, kes nüüdsest Eesti Noorsootöötajate Kogu mentoritena tegutsevad.


Mida tähendab teie jaoks mentorlus?

Marju Lille (Tartu Raatuse Kooli noorsoo- ja kultuuritegevuse juht)

Võiks ju lühidalt vastata: vanema ja/või kogenuma kolleegi kogemuste jagamine noorema/kogenematumaga, aga minu jaoks tähendab mentorlus siiski midagi enamat. See on nagu aedniku töö iluaias – alul tuleb aia eest hoolitseda, seda harida ja siis pakub ta vastutasuks meelerahu ning hingerõõmu, kui puhkeb täies hiilguses õide. Mentorlus on usaldussuhe, mille jooksul kasvavad ja arenevad kõik osapooled.

Eilika Mätas (Haridus- ja Noorteameti peaekspert):

Mentorlus tähendab minu jaoks kahe või mitme inimese omavahelist teadmiste vahetamist. Pigem siis nii, et kogenud tegijalt vähem kogenud tegijale. Mentorlussuhe on veidi pikaajalisem ning eeldab omavahelist õppimist ja teatud eesmärgi saavutamist. Mentorlus võib tähendada näiteks uue töötaja puhul õppimist tööjuures kui ka muul viisil uue teema õppimist. Samuti sain koolitusel teada, et on võimalus ka tagurpidi mentorluseks, kus n-ö kogenum töötaja õpib hoopis vähem kogenult, aga kellel on just spetsiifilised teadmised teisest valdkonnast. Ma ise kasutan peamiselt mentorlust noorsootöötaja kutse taotlejate nõustamisel.

Mida uut õppisite mentorite koolitusel?

Marju Lille:
Mulle tundub, et sain selgemaks need piirid, mida mentorluse all mõistetakse. Samuti sain aru, et seda sõna “mentor” kasutatakse väga palju ja erinevates kontekstides, aga tihtipeale ei ole selle sõna taga midagi enamat kui vaid peen väljend. Me kõik oskame sõnaraamatu lahti võtta ja sõnade tähendusi sealt lugeda, aga tegelikult on vaja ka neid tähendusi mõtestada ja neile sisu anda. Just sellega koolitusel minu arvates ka tegeldi.

Eilika Mätas:
Koolitusel õppisin aru saama mis vahe on coachingul ja mentorlusel. Kuidas edukalt mentorlust läbi viia ning uusi meetodeid, mida kasutada nii mentorina kui ka oma igapäeva töös.

Miks soovite mentorina Eesti Noorsootöötajate Kogus kaasa lüüa?

Marju Lille:
Mentorlus mitmepoolne suhe, kus kasvavad kõik osapooled. Kui soovime, et noorsootöö kvaliteet paraneks ja areneks uuele tasemele, on vaja motiveeritud mentoreid, kes ka ise tahavad kasvada ja areneda. Mulle tundub, et Eesti Noorsootöötajate Kogu mentorina on selleks väga head võimalused nii enese- kui ka kogu valdkonna arendamise mõttes.

Eilika Mätas:
Töötan Haridus-ja Noorteametis ning minu tööülesandeks on noorsootöötaja kutse andmise koordineerimine. ENKi mentorprogrammi üks eesmärk on see, et mentiid taotleksid ka noorsootöötaja kutset. Seega tundus mõistlik, et osalen programmis täies mahus. Nii olen algusest peale mentoritega tuttav ning saan neid vajadusel nõustada ja toetada. Samuti on praeguseks osad mentorkoolitustel osalenutest ise otsustanud kutset taotleda. Kuna olen ka ise mentii ja mentori rollis olnud, kuid reaalset koolitust sellel teemal pole saanud, siis tundus mõistlik see kooliitus läbi teha. Kasutan ju ka kutse taotlejate nõustamisel mentorlust. Samuti on minu uurimishuviks ülikoolis magistriõpingutes alustavad noorsootöötajad ning programmis osalemine aitab ka selle teema arendamisele kaasa.

Kellele soovitate mentorlust?

Marju Lille:
Soovitaksin mentorlust neile, kes tunnevad, et ajavad küll õiget asja, aga tahaks vahel saada kinnitust, et ollakse õigel teel, või siis lihtsalt jagada oma töövõite ja õnnestumisi, sest sellised jagamised tõstavad motivatsiooni, et veelgi innukamalt toimetada. Ka erinevates madalseisudest (eriti tööalaselt) on mentorluse korral palju kergem välja tulla ja pilt, mis tundub esialgu väga udune või sogane, muutub selgemaks.

Eilika Mätas:
Mentorlus sobib inimestele, kellel on aega ja tahtmist õppida midagi uut ja kellel ehk ei ole võimalust osaleda koolitusel või tasemeõppes. Mentorlus annab võimalusi paindlikuks õppeks ning seob koheselt teooria ja praktika. Usun, et mentorlus on eriti efektiivne siis, kui on kindel eesmärk, mida õppida tahetakse. Mentorlust soovitaksin ka noorsootöötaja kutse taotlejatele, kes võiksid abi saada nii minu, kutsekomisjoni liikmetelt kui ka kolleegidelt, kes on varasemalt taotlenud.


Tutvu ka Eesti Noorsootöötajate Kogu mentorite pangaga.