Miks liituda Eesti Noorsootöötajate Koguga? Sellele vastab meie liige ning Tallinna Nõmme vaba aja keskuse laste- ja noortetöö juht Asso Viiding.


Mina liitusin Eesti Noorsootöötajate Koguga 2018. aastal, üsna vahetult pärast seda, kui olin osalenud ENKi korraldatud suvekoolis.

Selle pealkiri oli “Peegeldused”. Me tegelesime kolm päeva sellega, et planeerida, sõnastada ja mõtestada õpiprotsessi.

Ja selleks hetkeks ma olin noorsootöös sees olnud teadlikumalt umbes pool aastat, teadmata siis veel, et sellest minu jaoks kujuneb tõeline kutsumus.

Ja ma mäletan, et see suvekool oli üks hästi märgilise tähendusega sündmus. Kõikide nende inimestega seal koos meie töö mõtestamine, ja see tunne, et sa kuulud millessegi suuremasse, oli hästi inspireeriv.

Hiljem olen ma hästi suurt ENKi rolli tajunud eelmise aasta eriolukorra ajal.

ENK korraldas väga palju erinevaid seminare ja koolitusi, mis aitasid noortekeskusel selles uues olukorras paremini ümber kohaneda.

Täna, nüüd olles noortekeskuse juht juba pikemalt, on minu jaoks hästi oluline see, mismoodi noorsootööd ja noorsootöötajaid nähakse ja tajutakse, ja hästi suur roll selles on sellel, kuidas noorsootöötajad ise räägivad, miks, kuidas ja kellele nad teevad ja mis on need väärtused, mida noortele tahetakse edasi anda.

Ja ma tunnen, et tänu sellele, et mina kuulun ENKi ja et ENKi kuuluvad ka kõik minu noortekeskuse noorsootöötajad, see aitab sellele väga palju kaasa ja annab meile ka võimaluse noorsootöö arengusse laiemalt kaasa rääkida ja panustada, et need väärtused ja et see kvaliteet oleks just selline, nagu meie tahame.

Liitu Eesti Noorsootöötajate Koguga