Miks liituda Eesti Noorsootöötajate Koguga? Sellele vastab meie liige ning Haridus- ja noorteameti peaekspert Liis Enson.


Mina astusin Eesti Noorsootöötajate Kogusse, kuna see võimaldab mul panustada noorsootöösse ja selle arengusse ning olla kursis noorsootöös toimuvate muudatuste ja uuendustega ning tänu ENKile saan olla osa noorsootöötajate kogukonnast.

ENK panustab noorsootöötajate enesearengusse luues neile võimalusi erinevate koolituste ja seminaride näol. Samuti pakub ENK tuge läbi mentorluse ja coaching’u programmi. Ka mina ise olen osalenud coaching’u programmis ja mitmetel erinevatel koolitustel.

Viimati osalesin mentorkoolitusel ning olen nüüd valmis teisi noorsootöötajaid mentorina.
ENKi liikmeks olemine võimaldab mul olla osa noorsootöötajate kogukonnast, vahetada ja jagada kogemusi ning ideid teiste noorsootöötajatega, erinevatel ühistel koosviibimistel ja seminaridel, mis nüüd koroonaajal toimuvad küll veebis, kuid leian, et nendel kohtumistel on oluline väärtus kõigi noorsootöötajate jaoks.

Mina küll tunnen, et nendest on olnud mulle väga palju abi ja inspiratsiooni.

ENKi liikmena panustan aktiivselt erinevates projektides, avaldades arvamust noorsootöös hetkel olulistel teemadel, panustades ka huvijuhtide töögruppi ning lüües kaasa noorsootöö arengukava loomisel.

ENKi liikmeks olemine on toonud minu ellu palju uusi ja ägedaid kolleege.

Liitu Sina ka ja ole osa meie kogukonnast!

Liitu Eesti Noorsootöötajate Koguga