Kuidas reflekteerib noorsootöötaja kutse-eetikat? Mida see dokument noorsootöötaja igapäevakontekstis tähendab? Selle ja muu olulise üle arutleb Eesti Noorsootöötajate Kogu liige Tiina Sinijärv.


Noorsootöötaja kutse-eetika on praktiline ja kirjeldab lahti noorsootöötaja igapäevatööks vajalikud printsiibid, väärtused, lähtekohad praktiliste situatsioonide ja probleemide lahendamiseks. Kindlasti ei ole see pelgalt teoreetiline materjal, mis omaette kutsestandardis kirjas seisab. Noorsootöötaja kutse-eetika on iga noortevaldkonnas töötava spetsialisti igapäevane käitumisnorm, ka siis kui see mõnes osas on vastuolus tema isiklike väärtusnormidega.

Muidugi ei saa inimene minna vastuollu iseenda ja oma väärtustega, aga sellisel juhul tasuks valida endale pigem mõni muu amet. Sageli on aruteluks ja lausa vaidluseks läinud, kas noorsootöötaja peab lähtuma 24/7 noorsootöötaja kutse-eetikast, ja ka sellele on erinevaid tõlgendusi.

Usun, et iga inimene võib olla vabal ajal see, kes ta on. Iseasi on, kui noorsootöötaja vabal ajal kahjustab oma käitumisega noorsootöötajate mainet, siis pole ilmselt tema koht noorsootöötajate seas ja tuleks valida sobilikum elukutse. Kuigi usun siiralt, et noorsootöötaja kutse-eetika ja selle põhiteesid tunduvad nii üldinimlikud, et võiksid olla normiks kõikidele inimestele.

Kui ma need nüüd värskelt uuesti üle lugesin, tekkis mõte, et sinna võiks olla otsesõnu sisse kirjutatud, et noorsootöötaja peab oskama ja märkama noore probleeme (vaimne tervis, võimalik vägivald jne) ning tegutsema vastavalt noore heaolu nimel. See on muidugi iga kodaniku kohus abi vajavast või hädas olevast lapsest teada anda, aga seda enam on see noorsootöötaja ülesanne.