Miks planeerida oma töökollektiivis kovisiooni? Sellest, mis aga täpsemalt on kovisioon ning kuidas selle abil meeskonnas tööd efektiivsemaks muuta, räägivad lähemalt Viimsi noortekeskuse juht ja noorsootöötajad.


Mis on kovisioon?

Kovisioon on meetod, mis sobib samasisulist tööd tegevatele meeskondadele erinevate tööalaste olukordade lahendamiseks. Lisaks konkreetsete töös ette tulevate situatsioonide lahendamisele loob kovisioon võimaluse nii individuaalseks kui ka ühiseks refleksiooniks, mis on noorsootöös nii oluline kvaliteedi tagamiseks.

Kovisioon pakub meeskondadele võimalust olla üksteisega aus ja avatud ning tuua välja kollektiivis esilekerkivaid keerulisi olukordi.

Mis kasu sellest sünnib?

Kovisiooni tulemusena paraneb meeskonnatöö ja suureneb kolleegidevaheline usaldus ning mõistmine. Lisaks arendab see osalejate suhtlemis- ja juhtimiskompetentse, olgu selleks näiteks sõnastamis- või kuulamisoskus, oskus seada oma töös prioriteete, võime ennast juhtida ning probleeme lahendada.


Kust tuli mõte oma meeskonnas kovisiooni proovida?

Kaire Tobias, Viimsi noortekeskuse juhataja

Otsisin võimalusi, kuidas suurendada meeskonna ühtekuuluvustunnet ning lahendada keerulisi tööalaseid situatsioone. Igapäevane tööolukordade üle arutlemine ei viinud alati soovitud lahendusteni. Kovisiooni meetod tundus olevat just õige ja hea võimalus juhendatult ning samm-sammult lahendada meeskonnas keerulisemaid tööalaseid situatsioone.

 

Mida te soovisite, et kovisiooni järel muutuks?

Soovisin, et noorsootöötajad saaksid üheskoos läbi suunatud lahenduskäigu leida vastuseid keerulistele tööolukordadele ning oskaksid vajadusel fookuseid oma töös ümber seada.

Kuidas kovisioon teid aitas?

Kovisioon aitas noorsootöötajatel hinnanguvabalt lahendusi pakkuda ning suurendas kindlasti ka üksteise mõistmist. Samuti lähendas kogu meeskonda.

Kellele soovitaksite kovisiooni ja miks?

Kovisiooni meetod sobib kasutamiseks igas meeskonnas tööalaste olukordade lahendamiseks. Soovitaksin seda seega kõigile.

Millised on teie edasised plaanid kovisiooni kasutamisel?

Plaanime kovisiooni kasutada ka edaspidi oma töös regulaarselt. See meetod on piisavalt lihtne, et noorsootöötajad saavad seda ka ise läbi viia.


Noorsootöötaja vaade

Kuidas kovisioon Sind aitas?

Birgit, Viimsi noortekeskuse noorsootöötaja

Sain aru, et ma pole üksi, vaid osa meeskonnast. Tundsin end paremini, kui sain meeskonnas vabalt rääkida ja end avada. Sain oma mõtetele kinnitust ning tundsin ennast kindlamana.


 

 

Kertu, Viimsi noortekeskuse noorsootöötaja

Kovisioon aitas meil meeskonnana kasvada ja areneda – suutsime võõra kõrvaltvaataja pilgu läbi vaadata enda ja oma kolleegide sisse ning leida keerulisele olukorrale üheskoos lahendus. Lisaks aitas see paremini üksteist mõista ja aru saada, miks keegi käitub mõnes olukorras nii nagu ta käitub.


 

Katrin, Viimsi noortekeskuse noorsootöötaja

Ma ei ole väga rääkija tüüp, pigem kuulaja, eriti just keerulistes olukordades. Kovisioon pani mind aga vaatama nii iseennast kui ka teisi pisut teise pilguga. Kui muidu on tundunud mulle mõni mu kolleeg väga aktiivne ja positiivne, siis kovisioonil selgus, et sisimas võivad olla tal täiesti teised tunded. See pani mõtlema ka enda peale, et kas ja kuidas ma ise end väljendan, kui abi vajan. Oluline roll on suhtlusel, sest väga keeruline on teiste tundeid mõista, kui nad neid ise ei väljenda. Kindlasti tugevdas kovisioon meie meeskonnas usaldust üksteise vastu ja lähendas meid.


Telli kovisiooni koolitus oma meeskonnale!

Kui sul tekkis huvi ning soovid samuti oma meeskonnas kovisiooni läbi viia, siis võta julgelt meiega ühendust! Eesti Noorsootöötajate Kogu pakub sisekoolitusi kovisiooni läbiviimiseks. Koolituse läbimisel anname meeskonnale kasutamiseks ka juhendmaterjali, mille abil on lihtne kovisiooni edaspidi iseseisvalt läbi viia.

Loe lähemalt.