Viimatine reis viis kümme Eesti kohaliku omavalitsuse noorsootöötajat 8.–14. oktoobrini õpirändele Maltale, kus keskenduti vähemate võimalustega noorte kaasamise teemale. Oma kogemusi jagas Tartu linnavalitsuse noorsootöövaldkonna juht Helen Siska.

Helen Siska


Mis oli sinu jaoks suurim avastus õppevisiidil?

Õppevisiit Maltale algas minu jaoks juba 2023. aasta jaanuaris, kui meeskonnaga maha istusime, et arutada ühise õppereisi potentsiaalseid sihtkohti ning koostööpartnereid, kellega tegevusi ühiselt ellu viia. Sealjuures kaardistasime kohalike omavalitsuste noorsootöötajatega võimalikke teemasid, mis kõiki kõnetaks ning mis esitaks piisavalt väljakutseid igapäevatöös.

Lauale jõudis töö vähemusgruppidega, täpsemalt erivajadustega noorte kaasamine noorsootöösse. Saime vihje Muhu noortekeskuse juhatajalt, kes on teinud sel teemal koostööd Malta noorsootööühinguga Prisms Malta, ning sealt see kõik alguse sai.

Minu üks suurim õpimoment oli kohe ka see, et kuidas sellist õppevisiiti üldse üles ehitada selliselt, et saadud kogemus ühtaegu inspireeriks ja pakuks inimestele kasu. Lisaks avastasin enda jaoks, et kuigi me Eestis kohalike omavalitsuste noorsootööspetsialistide ja -juhtidena tegutseme nii erinevates omavalitsustes, on murekohad siiski sarnased. Nii on ka ühiselt teemade üle arutledes lahendused üsna kiired tulema.

Osalenud värskelt Malta õppereisil koolitusel, kohtunud erivajadustega noorte tugirühmaga ning vaadelnud Malta tugistruktuuri võimalusi, sain aru, et meil Eestis on sellel teemal piisavalt ruumi, kuhu suunas edasi liikuda.

Vähemusgruppide kaasamises on noorsootöö valdkonnas tegelikult nii palju võimalusi – peame lihtsalt leidma Eestile sobivama, lähtudes noorte enda vajadustest ja soovidest. Näha oli, et Malta on oma suuna leidnud ning ehitanud oma programmi ümber noore, mida oli kõrvalt väga tore kogeda.


Mida uut enda jaoks õppisid ning milliseid teadmisi või kasulikke kogemusi tood koju kaasa?

Malta õppevisiidi programm oli ülesehitatud Prisms’i poolt selliselt, et me jõuaksime erivajadustega noorte kaasamisel ühisele mõttelainele ning tekiksid seosed, kuidas saaksime veel efektiivsemalt just neid noori tegevustesse kaasata. Ühtlasi on vaja teadvustada, mis on need vajalikud muudatused, mida peaksime tegema, et erivajadustega noored saaksid olla kaasatud.

Leidsin enda jaoks mõtte, et tihti mõtleme lahendusi välja liialt keeruliselt või läheneme juba eos mõttega, et meil pole piisavalt vahendeid ideede rakendamiseks. Tegelikult piisab vaid tahtest ja pealehakkamisest ning inimestest, kes sarnasel mõttelainel on.

Jah, maailmaparandaja mõtteviisiga kõiki muresid ei lahenda, aga leian, et vähemalt saame anda hoogu selleks, et teatud protsesse käivitada ja leida enda ümber liitlasi, kellega koos neid põnevaid tegevusi ellu viia.


Kuidas õppevisiidil õpitut ja kogetut parimal viisil oma kolleegidega jagada? 

Noorsootöös toimib peamiselt ikkagi see, et me hoiame oma sotsiaalmeediat aktiivsena ning jagame killukest sellest emotsioonist, mida kogesime tegevuste ja õppevisiitide kaudu.

Ilmestamiseks juba pildid ja videod on need, mis annavad informatsiooni levikule hoogu juurde. Meie õppevisiidi grupp on reisi lõppedes omavahel veelgi tuttavamad ning tunnetan, et juba see üks nädal andis palju juurde edasiseks koostööks.

Meil on juba loodud ühine suhtlusvõrgustik, jagame igapäevaseid õnnestumisi ning planeerime ka edasisi tegevusi ühisteks koostööprojektideks. Mine sa tea, mis sealt veel välja võib kasvada!

Kui aus olla, siis minus on küll juba põnevus kasvamas. Tahan siinkohal väga tänada Eesti Noorsootöötajate Kogu, et kes andis meie kohalike omavalitsuste noorsootöötajate grupile sellise vinge kogemuse ning tunnetan, et see on vaid algus millekski suuremaks. Suur aitäh!


Kas ja miks soovitaksid oma kolleegidel sarnastest õppevisiitidest osa võtta?

Olles nüüd väga aus ja ütlen seda oma vaatevinklist – noorsootöö valdkonda on võimalik nii ära uppuda, et ei saa arugi, mille eest lõpuks võitled.

Maailmaparandaja vaatevinklist tahaks ju kõik ära korraldada nii hästi kui võimalik. Siiski tuleb siinkohal ette iseenda võimekuse piir ning kõikidesse teemadesse pole lihtsalt inimlikult võimalik sisse minna. Selleks on õppevisiit ideealne viis, kuidas vahepeal oma igapäevatööst välja astuda ning vaadata praktikuid tegutsemas, tutvuda teistsuguste süsteemidega ja näha, mida teised riigid noorsootöös rakendavad, ning seada sealjuures fookuseid, millele just oma töös keskenduda.

Rahustan ka kõiki rööprähklejaid, et jah esimene mõte oli ka mul see, et kuidas ma saan seda endale lubada, sest pooleliolev töö vajab ju ka oma tähelepanu. Meie töö pole aga jänes, kes eest ära jookseb, ning ta on täpselt sealsamas, kui tagasi oma igapäevatöö juurde naased.

Eelkõige kutsun mõtlema sellest perspektiivist, et mida sa selle kogemusega annad iseendale ning kuidas see aitab just sinul oma töös fookuseid seada.

Lisaks kohtud ju nii paljude praktikute ja ägedate inimestega, kes on omamoodi inspiratsiooniks igapäevaelus.


Osale sinagi Eesti Noorsootöötajate Kogu õppevisiitidel

Ka järgmisel aastal on kavas kaks õppevisiiti, millest üks on huvijuhtidele Portugali, teine kohalike omavalitsuste noorsootöö spetsialistidele Maltale. Lisaks võtame ka ise vastu kaks gruppi Iirimaalt ja Saksamaalt. Õppevisiitide teemad on olnud akrediteeringu taotluses märgitud järgmised: vaimne tervis, digitaliseerumine, noorsootöötaja kutse-eetika ja üleüldiselt noorsootöötaja professionaalne areng.

Õppevisiidid on olnud meie jaoks üheks võimaluseks toetada ENKi liikmete professionaalset arengut ning pakkunud samas ka ENKi tegevmeeskonnale võimalust premeerida ja motiveerida neid noorsootöötajaid, kes on meie organisatsiooni tegemistesse aktiivselt panustanud.


Kui ka sul on mõni hea idee õppevisiidi korraldamiseks, siis anna sellest meile teada!

Kas teadsid, et Erasmus+ akrediteeringu raames saad ka näiteks üksinda kaheks kuni kolmeks nädalaks minna mujale riiki mõnda organisatsiooni töövarjuks?

Kord aastas veebruaris on ENKil võimalus täiendavateks õppevisiitideks raha taotleda! Seega võta ENKi tegevjuht Heiliga aegsasti ühendust, et oma plaan läbi arutada! Kirjuta oma mõtetest: heili@enk.ee.

Kui oled ENKi õppevisiitidest huvitatud ja soovid edaspidi täpsemat infot tulevaste õppevisiitide kohta, siis pane enda sooviavaldus kirja.

ENKi õppevisiitide sooviavalduse vorm


Õppevisiidid on rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta.