Nele Merisoo tegutseb kolmandat aastat Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuses ning õpib Tallinna Ülikooli magistriõppes noorsootöö korraldust. Eesti Noorsootöötajate Kogusse kuulumine on Nele enda sõnul arendanud teda professionaalselt ja rikastanud ka õpinguid ülikoolis.


Eesti Noorsootöötajate Kogu (ENK) on Nele jaoks kogukond, mis liidab kokku inimesed ühisest valdkonnast.

“Kõik me oleme erinevad ning samas ka sarnased. Kolm aastat ENKis tegutsedes on laiendanud minu teadmisi Eesti noorsootööst, kuid kõige enam pean oluliseks neid inimesi, kellega mul on olnud rõõm tutvuda ja au koostööd teha. Võimalus vahetada mõtteid ning leida ühiseid suundi ning vahel ka kriitiliselt diskuteerida noorsootöö teemadel, annab valdkonnast laia pildi ning samas iseendale kuuluvustunde ja motivatsiooni tegutsemiseks. Noorsootöötaja, sa ei ole üksi, meid on palju ja me hoiame kokku!” peab Nele ühtekuuluvust tähtsaks.

Töö juhatuses on aidanud Nele sõnul väga palju kaasa tema professionaalsele arengule.

“Kolme aastaga juhatuses olen õppinud tundma Eesti noorsootöö funktsioone ja struktuure, mida ma muul viisil ehk õppinud ei olekski,” sõnab Nele ja lisab, et on õppinud ka seda, kuidas toimib organisatsioon ning selle juhtimine üldiselt. Lisaks andis just Eesti Noorsootöötajate Kogu talle piisavalt motivatsiooni, et astuda noorsootöö korraldust Tallinna Ülikooli magistriõppesse õppima.

ENKis on Nele sõnul võimalus olnud tegutseda ja panustada mitmel erineval viisil ja seda nii kodumaal kui ka rahvusvaheliselt.

“Hetkel on minu kanda üks rahvusvaheline noorsootöötajate koolitusprogramm, mis on mulle väga põnev kogemus.”

Kõige enam on Nelet innustanud aga kogu ENKi meeskond.

“Inimesed, kellega mul on au olnud kuuluda juhatusse, on mind õpetanud ja toetanud imelistel viisidel. Need inimesed on hingega asja juures, omavad suurepäraseid kogemusi, millega olen saanud ka oma maailma rikastada. Selle eest olen eriti tänulik!” on Nele kogemuse üle rõõmus.

Miks soovitab Nele ka teistel ENKi liikmetel juhatusse kandideerida?

Nele kutsub juhatusse kandideerima neid tublisid inimesi, kellel on ambitsiooni ja sisemist sädet ning tugevat soovi valdkonda arendada.

“Oleme veidi muutuste tuules ning uus hooaeg toob kindlasti kaasa uusi väljakutseid, millega silmitsi seista. Seega peaks kandideerija tundma, et on valmis vabatahtlikult panustama oma aega ja kirge sellega tegelemiseks.”

Kindlasti soovitab Nele kandideerijal hoolega läbi mõelda oma ajaressurss ning motiveerivad tegurid, mis teda kandideerima ajendavad. Oluline on ka iseend tunda ning aru saada, kui hästi suudab inimene meeskonnas tööd teha. Lisaks on oluline läbi mõelda, millise meeskonnaliikmena kandideerija end ise näeb ning milliseid rolle enda kanda võtta soovib.


Uude juhatusse on kandideerima oodatud kõik ENKi liikmed. Kui usud, et just sina võiksid kuuluda juhatusse, siis täida kandideerimiseks ankeet ja saada digiallkirjastatud avaldus meiliaadressile heili@enk.ee

ENKi liikmeks astumise kohta loe täpsemalt siit.