Rohkem kui kaks aastat tagasi alustas Eesti Noorsootöötajate Kogu koostöös Maru VR Production OÜ ja Subatomic OÜ-ga projektiga „Interaktiivsed töötoad noortele noorsootöötaja ametite tutvustamiseks“, mis tänaseks päevaks on edukalt lõppenud. Töötubadega sooviti tõsta noorte karjääriteadlikkust noorsootöö valdkonnas ning tutvustada laiemale avalikkusele noorsootöötaja ameti mitmekülgsust.


Töötubades kasutati eri meetodeid ning töötoa atraktiivsust tõstis kindlasti nii virtuaal- kui ka liitreaalsuse tehnoloogiate kasutamine. Kogu projekti vältel viidi läbi 95 töötuba üle Eesti ning neist sai osa üle tuhande noore. 

Projekti käigus jõuti kõikidesse Eestimaa maakondadesse ning külastati suuremaid ja väiksemaid asulaid. Töötubasid viidi läbi nii koolides, noortekeskustes, laagrites, noortemalevates kui ka mitmetel üritustel, näiteks karjääripäevadel. 

Töötuba Haapsalu noortekeskuses

Projektijuht Mari-Liis Küüsmaa sõnas, et kui alguses ei saanud kuidagi vedama ning keeruline oli kohti leida, kus töötubasid läbi viia, siis lõpuks leiti meid ise üles. 

„Eriti populaarseks osutus töötubade läbiviimine suvisel perioodil, kui toimusid laagrid ja noortemalevad, kuhu meie projektimeeskonda kutsuti,“ lisas Küüsmaa. Projekti vältel tehti koostööd ka Tallinna ja Tartu ülikooliga, kus viidi töötubasid läbi nii noorsootöö erialale kandideerivatele noortele kui ka juba õppivatele tudengitele.

Töötoa juhendajad tõid omalt poolt välja, et noorte jaoks oli üllatuseks see, kui suur vastutus on tegelikult noorsootöötajal. Projektimeeskonda kuulunud Eesti Noorsootöötajate Kogu liige ja Tallinna Ülikooli noorsootöö lektor Tanja Dibou lisas oma kogemusest, et tihtipeale ei seostanud töötoas osalejad noortevaldkonnaga raamatukogude, huviringide juhendajaid või samuti ka kooli huvijuhte. Nii oli näiteks noortele uudiseks ka see, et on olemas mobiilsed noorsootöötajad. 

Eesti Noorsootöötajate Kogu liige ja karjääriinfo spetsialist Argo Bachfeldti sõnul tuli ette ka olukordi, kus töötoas osales noor, kes oli varasemalt noorsootöö õpingute peale mõelnud ning töötoas osalemine andis talle kindlust, et see on tema jaoks just õige eriala. Töötoa juhendajad tõid veel ka välja, et taoline töötoa formaat on kasulik ka juba töötavatele noorsootöötajatele, et arutleda üheskoos erinevate töös ettetulevate situatsioonide üle. 

“Kindlasti soovime jätkata koostööd ülikoolidega,” sõnas Tanja Dibou lõpetuseks. 

Projektimeeskond on mõelnud juba ka jätkutegevuste peale. Töötoa läbiviimiseks on olemas juhendmaterjal, mis on avalik kõigile ning huvi korral on soovijatel võimalik töötoa seadmeid laenutada ning ise juhendmaterjali abil töötuba korraldada. Samuti soovitakse jätkata koostööd ülikoolidega, et alustavatele noorsootöö tudengitele noorsootöö ameteid lähemalt tutvustada.  Huvi korral võta ühendust Eesti Noorsootöötajate Kogu tegevjuhi Heili Griffithiga meili teel heili@enk.ee.


Interaktiivseid töötube rahastati haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames. Eesti Noorsootöötajate Kogu koostööleping Haridus- ja Noorteametiga sõlmiti riigihanke tulemusena ja kestis 2020. aasta lõpuni.