Kvaliteedi hindamine seab ühise standardi kvaliteetsele noorsootööle ning annab muu hulgas hea ülevaate omavalitsuses tehtavast noorsootööst. Lisaks on see hea tagasiside noorsootöö tegijatele, teabeallikas riigile, abi kohalikule omavalitsusele noorsootöö arenguplaanide elluviimisel ja kõige muu seas suurepärane võimalus noorsootöötajate tunnustamiseks.

Noorsootöö kvaliteedi hindamise läbiviimise toetamiseks on Eesti Noorsootöötajate Kogu pakkunud 2022.–2023. aastatel omavalitsustele koolitusi ja konsultatsioone. Samuti koolitasime välishindajaid ning aitasime välishindajaid kokku viia kvaliteedi hindamist läbi viia soovivate omavalitsustega.

Projektis toimusid noorsootöö kvaliteedi hindamise koolitused nii enesehindajatele kui ka välishindajatele.

Noorsootöö kvaliteedi arengusse panustada soovivad 14 kohalike omavalitsuste esindajat ja seitse noorsootöö välishindajat kogunesid taas hindamisi ettevalmistavatele koolitustele Tallinnas 25. ja 26. oktoobril 2023.

Koolitused toimusid Eesti Noorsootöötajate Kogu ning Haridus- ja Noorteameti koostöös.

Juhtnööre hindamiseks edastas ENKi liige, pikaaegse kogemusega koolitaja Kaisa Orunuk, kes on noorsootöö kvaliteedihindamiste protsessis olnud hindamiste algusest alates. Omavalitsuse hindamiskogemust tutvustas seekord Anne-Ly Suvi Saku vallast.

Oktoobris toimunud koolitused olid praegu viimased, mida korraldas ENK vastavalt hankelepingule Haridus- ja Noorteametiga. Alates novembrikuust palume kohalikel omavalitsustel, kes ootavad välishindajaid, ühendust võtta Haridus- ja Noorteametiga (Kuldar Adel, Kuldar.Adel@harno.ee )


Aitäh kõigile koolitustel osalejatele , välishindajtele ja edu noorsootöö kvaliteedi hindamisel!

𝐸𝑢𝑟𝑜𝑜𝑝𝑎 𝑆𝑜𝑡𝑠𝑖𝑎𝑎𝑙𝑓𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑡 𝑘𝑎𝑎𝑠𝑟𝑎ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑒𝑔𝑒𝑣𝑢𝑠 “𝑇𝑜̃𝑟𝑗𝑢𝑡𝑢𝑠𝑟𝑖𝑠𝑘𝑖𝑠 𝑛𝑜𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑘𝑎𝑎𝑠𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒 𝑗𝑎 𝑛𝑜𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑡𝑜̈𝑜̈ℎ𝑜̃𝑖𝑣𝑒𝑣𝑎𝑙𝑚𝑖𝑑𝑢𝑠𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒”.