Noorsootöö väärtusteteemaline seminar “Eetikakohvik. Teadmiste pada” 25.–26.08 Tartus

25.–26. augustil 2015 toimus Tartu Loodusmajas koostöös Eesti Noorsootöötöötajate Ühenduse, Tartu Ülikooli Eetikakeskuse ja Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminariga (praegune Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut) noorsootöö väärtusteteemaline seminar „Eetikakohvik. Teadmiste pada“.  


Kahe päeva jooksul olid fookuses noorsootöötaja kutse-eetika ja väärtuste teemad. Seminari eesmärgiks oli tekitada arutelu ning pakkuda osalejatele muuhulgas praktilisi juhiseid, kuidas väärtusi anda edasi noortele.

Tutvu seminari programmiga


ESIMESE PÄEVA KOKKUVÕTE


Esimesel päeval keskenduti laiemalt väärtuste temaatikale ning sissejuhatavate ettekannetega esinesid Tartu Ülikooli Eetikakeskuse koolitaja Tiit Kõnnusaar ja professor Halliki Harro-Loit. Tiit Kõnnusaar tutvustas väärtuste kujunemisprotsesse ning nende suhestumist üksikisiku ja ühiskonna tasandil. Professor Halliki Harro-Loit avas oma ettekandes kutse-eetika olulisuse. Seejärel tutvustas Eesti Inimõiguste Keskuse võrdse kohtlemise programmi juht Marianne Meiorg üht olulisimat inimõiguste põhiväärtust – õigust võrdsele kohtlemisele. See sai ka sissejuhatuseks seminaris järgnenud maailmakohvikule. Maailmakohvikus arutleti viiel ühiskonnas hetkel olulisel teemal: varanduslik ebavõrdsus, pagulased, soostereotüübid, kooseluseadus ja erivajadusega noor. Tagasisidena jäi kõlama, et noored on üldiselt avatud ja sallivad ning pea kõikidest teemadest saab nendega rääkida.  Vähemate võimalustega noorte puhul on aga noortekeskused ise leidnud võimalusi, kuidas siiski tagada kõigile noortele ligipääs üritustele.


TEISE PÄEVA KOKKUVÕTE


Teise päeva juhatas sisse vestlusring, kus osalesid Kristel Rannaääre (Eesti LGBT Ühing), Malle Hallimäe (Lastekaitse Liit), Marianne Meiorg (Eesti Inimõiguste Keskus), Kristina Papsejeva (Eesti Seksuaaltervise Liit) ja vestlust modereeris Kelly Grossthal (Eesti Inimõiguste Keskus). Kristel Rannaääre tõdes oma nõustamiskogemusele tuginedes, et LGBT-noored kogevad täna veel Eestis omajagu stigmatiseerimist ning kardavad kohati oma turvalisuse pärast. Olukorra parandamisel ja noorte toetamisel on noorsootöötajatel seega väga oluline roll.  Kristina Papsejeva rõhutas, et keerulisi debatte pidades on tähtis väärikus ja kuulamine, vihakõne õhkkonnas muutub meie ühiskond aga sallimatuks, kus lõpuks pole kellelgi hea elada.  Malle Hallimäe meenutas noorsootöötajatele, et oluline on tegeleda enda harimise, tasakaalukuse ja pideva väärtuste mõtestamisega ning kui kutse-eetika ja enda sisemine veendumus satuvad vastuollu, siis tuleb kaasata protsessi või aruteludesse kedagi väljastpoolt. Marianne Meiorg tundis muret Eesti ühiskonnas kasvava võõraviha ja selle avaliku aktsepteerimise pärast, mis ei jäta mõjutamata ka noori. Kõik paneelis osalejad olid valmis omalt poolt pakkuma noortega töötavatele inimestele nende töös eksperttuge ning läbi viima koolitusi ja seminare noortekeskustes üle Eesti.


Vaata kogu paneeldiskussiooni järgi SIIT.


Kahepäevase seminari lõpetasid Eetikakeskuse väärtusteteemalised mängud „Väärtuste mäng“ õpetajatele ning „Väärtuste avastajad“ õpilastele. Mängud annavad võimaluse vaadelda enese väärtuseid, arutleda väärtuste üle mängukaaslastega ning saada aimu ka teiste inimeste hoiakutest. Õpetajatele mõeldud mäng on mõeldud pigem koolikeskkonnas läbiviimiseks. Noorsootöötajad peaksid mängus muutma kirjeldatavaid situatsioone. Õpilastele mõeldud mängu on võimalik mängida ka noortega.Vaata seminaril tehtud intervjuusid SIIT.


Seminari toimus Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti Noorsootöötajate Ühenduse ja Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari (praeguse Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi) toetusel.