Eestis on võimalik taotleda noorsootöötaja kutset ning laagri juhataja ja – kasvataja osakutset.
Hariduse Kutsenõukogu on andnud Eesti Noorsootöö Keskusele kutse andmise õiguse 27.11.2013 otsusega nr 12 järgmistele kutsetele:
Noorsootöötaja, tase 4
Noorsootöötaja, tase 6
Noorsootöötaja, tase 7
Laagrikasvataja, tase 4 (osakutse)
Laagrikasvataja, tase 6 (osakutse)
Laagri juhataja, tase 6 (osakutse)
Laagri juhataja, tase 7 (osakutse)

Noorsootöötaja kutsestandard – eesti keeles, по-русский, in english

Eesti Noorsootöötajate Kogu peab oluliseks noorsootöötaja kutsestandardi arendamist, kutse andmise propageerimist noorsootöötajate hulgas ja kutsega noorsootöötajate tunnustamist tööandjate poolt. Eesti Noorsootöötajate Kogu teeb Eesti Noorsootöö Keskusega koostööd kutse arendamise ja kutse andmise edendamiseks.

ENK esindajad:
ENTK Kutsekomisjon – Ene Liivand, Anu Allekand
SA Kutsekoda Hariduse Kutsenõukogu – Ene Liivand