Eestis on võimalik taotleda noorsootöötaja kutset ning laagri juhataja ja – kasvataja osakutset.
Hariduse Kutsenõukogu on andnud Haridus- ja Noorteametile kutse andmise õiguse 18.04.2018 otsusega nr 16. 15.11.2017 kinnitas hariduse Kutsenõukogu uued noorsootöötaja kutsestandardid:

Noorsootöötaja, tase 4
Noorsootöötaja, tase 6
Noorsootöötaja, tase 7
Laagrikasvataja, tase 4 (osakutse)
Laagrikasvataja, tase 6 (osakutse)
Laagri juhataja, tase 6 (osakutse)
Laagri juhataja, tase 7 (osakutse)

Noorsootöötaja kutsestandard – eesti keeles, по-русский, in english

Eesti Noorsootöötajate Kogu peab oluliseks noorsootöötaja kutsestandardi arendamist, kutse andmise propageerimist noorsootöötajate hulgas ja kutsega noorsootöötajate tunnustamist tööandjate poolt. Eesti Noorsootöötajate Kogu teeb Eesti Noorsootöö Keskusega koostööd kutse arendamise ja kutse andmise edendamiseks.

Kui soovid kutse taotlemise kohta rohkem teada saada, võta julgelt ühendust Eilika Mätasega, kes on ENKi liige, aadressil Eilika.Mätas@harno.ee.

ENK esindajad:
ENTK Kutsekomisjon – Ene Liivand, Anu Allekand
SA Kutsekoda Hariduse Kutsenõukogu – Lii Araste