Foto allikas HTM, autor Erlend Štaub

Haridus- ja Teadusministeerium tunnustab Haridus- ja Noorteametiga igal aastal üleriigiliselt noorsootöö valdkonna parimaid tegijaid, inimesi, ettevõtteid ja organisatsioone, kes on panustanud noorsootöösse, valdkonda edendanud, algatanud uusi tegemisi ja mõjutanud valdkonna arengut kohalikul, maakondlikul ja üleriigilisel tasandil.

Konkursi “Noorte heaks tänu” eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning noortevaldkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul, üleriigilisel või rahvusvahelisel tasandil.

Ka ENK on olnud kutsutud osalema tunnustuskomisjoni töös ja ENK juhatus määrab selleks oma esindaja.

Samuti esitab ENKi juhatus konkursile igal aastal kandidaadid ning kõigil meie liikmetel on võimalus esitada juhatusele oma ka oma ettepanekud kandidaatide esitamiseks.

Loe riiklikust tunnustuskonkursist lähemalt