Üle-eestilist ehk riiklikku noortevaldkonna ja noorsootöötajate tunnustamiskonkurssi koordineerib Eesti Noorsootöö Keskus. Noorsootöö valdkonna tegijaid tunnustab haridus- ja teadusminister.

Konkursi eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning noortevaldkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul, üleriigilisel või rahvusvahelisel tasandil. ENK on olnud kutsutud osalema tunnustuskomisjoni töös ja ENK juhatus määrab selleks oma esindaja.

2016 aastal osales tunnustuskomisjoni töös Urve Sarapik.

2017 aastal osaleb tunnustuskomisjoni töös Triino Lest.