Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Haridus- ja Noorteametiga tunnustab igal aastal üleriigiliselt noorsootöö valdkonna parimaid tegijaid, inimesi, ettevõtteid ja organisatsioone, kes on panustanud noorsootöösse, valdkonda edendanud, algatanud uusi tegemisi ja mõjutanud valdkonna arengut kohalikul, maakondlikul ja üleriigilisel tasandil.

Konkursi eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning noortevaldkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul, üleriigilisel või rahvusvahelisel tasandil. ENK on olnud kutsutud osalema tunnustuskomisjoni töös ja ENK juhatus määrab selleks oma esindaja.

ENKi juhatus esitab konkursile igal aastal kandidaadid ning ENKi liikmetel on võimalus esitada juhatusele oma ettepanekud kandidaatide esitamiseks.