Alates 1. jaanuarist 2022 on Eesti Noorsootöötajate Kogu noorsootöötaja kutse andja. Ootame taotlusi koos professionaalse elulooga juba alates 1. märtsist 2022!


Miks taotleda noorsootöötaja kutset?

Kutsetunnistus on võimas “maksevahend”, mis tõstab sinu väärtust valdkonnas ja ekspertide seas. Oma professionaalsust saad tõendada analüüsides oma viimase viie aasta tegevusi nii oma organisatsioonis kui ka valdkonnas laiemalt.

Eesmärk on võrrelda end kutsestandardi tegevusnäitajatega ning kirjeldada oma vastavust neile. Igas tegevusnäitajas ootame kirjeldust, miks, mida, kellega ja kuidas midagi tehti ehk sisuliselt saad sa jutustada väikeseid edulugusid oma tööalasest elust.


Kutse taotlemine:
 • annab sulle vahendi enda analüüsimiseks;
 • tõendab sinu kompetentsust;
 • näitab sinu tehtud töö kvaliteeti;
 • annab noorele, lapsevanemale, tööandjale ja valdkonnale kindluse;
 • pakub võimaluse ametialast arengut planeerida;
 • kingib eelise kõrgema palgataseme läbirääkimistes.

Mis peamine kutsetaotlemine teeb noorsootöötaja nähtavaks!

Kutsetaotlemise kevadine voor algab 1.03.2022.

Kutse taotlemisest lähemalt

Muuda oma kogemused tunnistuseks! Tule räägi meile oma lugu!


Eesti Noorsootöötajate Kogus tegeleb noorsootöötaja kutse väärtustamisega ja taotlemise koordineerimisega Eilika Mätas

Eilika on varasemalt töötanud nii Haridus- ja Noorteametis kui ka Eesti Noorsootöö Keskuses kutse taotlemise peaspetsialistina ning omab noortevaldkonnas töökogemust üle 15 aasta. Eilika poole võid pöörduda nii kutse taotlemise kui ka muude noortevaldkonna teemadega, sest kõigele lisaks on Eilika Eesti Noorsootöötajate Kogus ka mentor. 

Kontakt:
eilika@enk.ee, kutse@enk.ee, 5388 6727 


Noorsootöötaja kutse esmakordne taotlemine

Taotluste esitamine: 1.03.–1.04.2022.

Vajalikud dokumendid:

 • portfoolio,
 • CV,
 • maksekinnitus,
 • isikut tõendav dokument. 

Hindamiseks viiakse läbi intervjuu.
Täpsemad juhised


Laagrikasvataja-juhataja esmakordne taotlemine

Taotluste esitamine: 1.03.​​–1.06.2022.

NB! Dokumendid ja taotlus tuleb esitada vähemalt kümme tööpäeva enne soovitud eksamit!

Vajalikud dokumendid:

 • isikut tõendav dokument,
 • CV,
 • täiendusõppe läbimist tõendavad dokumendid (sh esmaabi);
 • maksekinnitus.

Eksamigraafik ja lisainfo


Noorsootöötaja kutse ja osakutse taastõendamine

Taotluste esitamine 1.03.–1.05.2022.

Vajalikud dokumendid:

 • isikut tõendav dokument, 
 • maksekinnitus, 
 • erialast töökogemust tõendav materjal,
 • noorsootöötaja kutse puhul portfoolio ja osakutse puhul täiendusõppe läbimist tõendavad dokumendid. 

Lisainfo:

Kutse taastõendamine
Osakutse taastõendamine