Peame Eesti Noorsootöötajate Kogus oluliseks noorsootöötaja kutsestandardi arendamist, kutse andmise propageerimist noorsootöötajate hulgas ja kutsega noorsootöötajate tunnustamist tööandjate poolt.

Alates 1.01.2022 on Eesti Noorsootöötajate Kogu noorsootöö kutse andja.

Noorsootöötaja kutse taotlemine on eneseanalüüsi meetod valdkonna spetsialistile, mis samaaegselt tõendab ka tööandjale noorsootöötaja kompetentsust ja kindlustab tehtava töö kvaliteeti. Kutsetunnistus kehtib viis aastat.

Noorsootöötaja kutse andmise voorud toimuvad kaks korda aastas: kevadel ja sügisel.

Noorsootöötaja kutse vajalikkuse kohta saad kuulata ka meie podcastist  siin.


Lisaküsimused:

Eilika Mätas eilika@enk.ee, 5388 6727


Noorsootöötaja kutse taotlemise info avaldame veebruaris. 

Noorsootöötaja kutse esmakordne taotlemine

Noorsootöötaja kutse taastõendamine

Laagrikasvataja-juhataja esmakordne taotlemine

Laagrikasvataja-juhataja taastõendamine


Taotlemise tasu: 

Noorsootöötaja kutse ja osakutse taotlemise tasu on 45 eurot!
ENKi liikmetele ja noorsootöö üliõpilastele on tasu 35 eurot. Paberkandjal tunnistuse tasu on 10 eurot.

Arvet saab tellida taotlusvormis, see tuleb tasuda märgitud tähtajaks ning maksekinnituse palume esitada e-posti teel kutse andja nõudmisel.

Kutsetunnistust ei väljastata enne, kui taotlemise tasu on makstud. Arve koostatakse ainult sel juhul, kui taotlus on esitatud. Kavandivormis taotlustele arveid ei väljastata. 

Nõustamine:

Küsimuste ja murede korral võid broneerida endale persoonaalse nõustamise SIIN.


Noorsootöötaja kutsetasemed

Noorsootöötaja kutsestandard, tase 4
Noorsootöötaja kutsestandard, tase 6
Noorsootöötaja kutsestandard, tase 7
Laagrikasvataja kutsestandard, tase 4
Laagrikasvataja-juhataja kutsestandard, tase 6
Laagrijuhataja kutsestandard, tase 7

Kõik noorsootöötaja kutsestandardid


Dokumendid

Noorsootöötaja kutse andmise kord

Hindamise korraldamise juhend

Hindamisstandard, tase 4.

Hindamisstandard tase 6

Hindamisstandard tase 7

VARASEMATE ÕPINGUTE JA TÖÖKOGEMUSE ARVESTAMISE KORD

Kutse taotlemise juhend 
Kutse taotlemise juhendi on loonud Eesti Noorsootöö Keskuse poolt 2018. aastal. Sisuliselt juhend kehtib, kuid muudatusi on taotlemise protsessi kui ka kutse andja kohta. NB! Palun laadi alla ka fail Juhendi täpsustused ja jälgi muudatusi sealt!