Peame Eesti Noorsootöötajate Kogus oluliseks noorsootöötaja kutsestandardi arendamist, kutse andmise propageerimist noorsootöötajate hulgas ja kutsega noorsootöötajate tunnustamist tööandjate poolt.

Alates 1.01.2022 on Eesti Noorsootöötajate Kogu noorsootöö kutse andja.

Noorsootöötaja kutse taotlemine on eneseanalüüsi meetod valdkonna spetsialistile, mis samaaegselt tõendab ka tööandjale noorsootöötaja kompetentsust ja kindlustab tehtava töö kvaliteeti. Kutsetunnistus kehtib viis aastat.

Noorsootöötaja kutse andmise voorud toimuvad kaks korda aastas: kevadel ja sügisel. Noorsootöötaja kutse ja osakutse taotlemise tasu on 45 eurot!

Küsimuste ja murede korral võid broneerida endale persoonaalse nõustamise SIIN

Taotlemise info lisame kodulehele jaanuarikuu jooksul.


Noorsootöötaja kutsetasemed

Noorsootöötaja kutsestandard, tase 4
Noorsootöötaja kutsestandard, tase 6
Noorsootöötaja kutsestandard, tase 7
Laagrikasvataja kutsestandard, tase 4
Laagrikasvataja-juhataja kutsestandard, tase 6
Laagrijuhataja kutsestandard, tase 7

Kõik noorsootöötaja kutsestandardid


Dokumendid

Noorsootöötaja kutse andmise kord
Hindamisstandardid (lisame jaanuari jooksul)