Peame Eesti Noorsootöötajate Kogus oluliseks noorsootöötaja kutsestandardi arendamist, kutse andmise propageerimist noorsootöötajate hulgas ja kutsega noorsootöötajate tunnustamist tööandjate poolt.

Alates 1.01.2022 on Eesti Noorsootöötajate Kogu noorsootöö kutse andja.

Noorsootöötaja kutse taotlemine on eneseanalüüsi meetod valdkonna spetsialistile, mis samaaegselt tõendab ka tööandjale noorsootöötaja kompetentsust ja kindlustab tehtava töö kvaliteeti. Kutsetunnistus kehtib viis aastat.

Noorsootöötaja kutse vajalikkuse kohta saad kuulata ka meie taskuhäälingust siin.

Noorsootöötaja kutse andmise voorud toimuvad kaks korda aastas: kevadel ja sügisel. Dokumendid tuleb esitada ja taotlus tuleb täita Haridus-ja Noorteameti konkursiveebis


Lisaküsimused:

Eilika Mätas eilika@enk.ee, 5388 6727


Taotletavad kutsed ja kutsestandardid:

Noorsootöötaja, tase 4

Noorsootöötaja kutsestandard, tase 4

Noorsootöötaja, tase 6

Noorsootöötaja kutsestandard, tase 6

Noorsootöötaja, tase 7

Noorsootöötaja kutsestandard, tase 7

Laagrikasvataja, tase 4

Laagrikasvataja kutsestandard, tase 4

Laagrikasvataja-juhataja, tase 6

Laagrikasvataja-juhataja kutsestandard, tase 6

Laagri juhataja, tase 7

Laagrijuhataja kutsestandard, tase 7


Dokumendid: 

Noorsootöötaja kutse andmise kord

Hindamise korraldamise juhend

Hindamisstandard, tase 4

Hindamisstandard, tase 6

Hindamisstandard, tase 7

VÕTA kord


Kutsete taotlemise eeltingimused ja esitatavad dokumendid: 

Noorsootöötaja kutse esmakordne taotlemine – eeltingimused ja esitatavad dokumendid

Taotlusvoor avatud: 5.09-31.10 (NB! Hindamisele pääsevad ainult need taotlused, mis on tähtajaks korrektselt esitatud)

Intervjuud: November/detsember.

Tulemus: Detsembris

Noorsootöötaja kutse taastõendamine – eeltingimused ja esitatavad dokumendid

Taotlusvoor avatud: 5.09-31.10 (NB! Hindamisele pääsevad ainult need taotlused, mis on tähtajaks korrektselt esitatud)

Tulemus: Detsembris

Laagrikasvataja(-juhataja) esmakordne taotlemine – eeltingimused ja esitatavad dokumendid

Taotlusvoor avatud: 5.09-31.10 (NB! Eksamile pääsevad ainult need taotlused, mis on tähtajaks korrektselt esitatud)

Eksamid: 20.11.2023

Tulemus: Detsembris

Laagrikasvataja(-juhataja) taastõendamine – eeltingimused ja esitatavad dokumendid

Taotlusvoor avatud:5.09-31.10 (NB! Hindamisele pääsevad ainult need taotlused, mis on tähtajaks korrektselt esitatud)

Tulemus: Detsembris


Taotlemise tasu: 

Noorsootöötaja kutse ja osakutse taotlemise tasu on leitav Kutseregistrist.

Tänu Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusele kehtib kõikidele taotlejatele soodushind 45 eurot (2023. aastal). 

ENKi liikmetele ja noorsootöö üliõpilastele on tasu 35 eurot. Paberkandjal tunnistuse tasu on 10 eurot.

Arvet saab tellida taotlusvormis, see tuleb tasuda märgitud tähtajaks ning maksekinnituse palume esitada e-posti teel kutse andja nõudmisel.

Kutsetunnistust ei väljastata enne, kui taotlemise tasu on makstud. Arve koostatakse ainult sel juhul, kui taotlus on esitatud. Kavandivormis taotlustele arveid ei väljastata. 


Nõustamine:

Küsimuste ja murede korral võid broneerida endale persoonaalse nõustamise SIIN.