Laagrikasvataja osakutse, tase 4 – ainult laagrikasvataja laagris või rühmajuht malevas, kes tegeleb otse noortega ja vastutab oma rühma eest.

Laagrikasvataja-juhataja osakutse, tase 6 – nii kasvataja kui ka juhataja laagris või malevas, rühmajuht ja korraldaja, kes tegeleb nii otse noortega kui ka juhib laagrit või malevat, lisaks tegeleb juhendamise ning arendustööga. Taotlemiseks on vajalik eelnev töökogemus laste ja noortega.

Laagri juhataja osakutse, tase 7 – laagri juhataja laagris või rühmajuht malevas, kes noortega otseselt kokku ei puutu, vaid tegeleb üksnes arendamisega – seda nii kohalikul kui ka riigi tasandil. Taotlemiseks on vajalik eelnev töökogemus laste ja noortega.

Laagrikasvataja-juhataja osakutse (tase 6) annab võimaluse töötada noortelaagris nii juhataja kui ka kasvatajana. Laagri juhataja osakutsega (tase 7) saab töötada üksnes juhatajana.

Laagrikasvataja osakutset (tase 6) on võimalik taastõendada laagrikasvataja osakutsena (tase 4) või taotleda hoopis varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist laagrikasvataja-juhataja osakutse (tase 6) taotlemisel.