Kuigi õppeaasta hakkab kohe lõppema, on neil, kel plaanis ülikooli astuda ja oma haridusteed jätkata, viimane aeg hakata mõtlema edasiõppimise peale. Muidugi on lisaks ülikoolis õppimisele veel ka teisi võimalusi, kuidas ennast arendada, arutleb Eesti Noorsootöötajate Kogu tegevjuht Heili Griffith ENKi blogis.


Noortevaldkonna arengukava 20212035 üks strateegilisi eesmärke on tagada kvaliteetne noorsootöö üle Eesti, et noortel oleks võimalused mitmekülgseks arenguks, eduelamusteks, kogemuste rikastamiseks ja iseseisvumiseks. Eesmärgi saavutamiseks on üks tegevussuund ka noortevaldkonna töötajaskonna pädevuste arengu ja järelkasvu soodustamine. 

Noorsootöötaja pädevuste arengu ja järelkasvu soodustamiseks on mitmeid võimalusi. 

  • Õpingud ülikoolis. Formaalõppes on Eestis võimalik õppida noorsootööd Tallinna Ülikoolis, Tartu Ülikooli Narva kolledžis ja Viljandi Kultuuriakadeemias. Tallinna Ülikoolis saab õppida ka magistriõppe tasemel. Kuigi ülikoolide õppekavad on mitmekesised nagu noorsootöögi, valmistavad kõik ülikoolid ette noorsootöötajaid, kes vastavad noorsootöötaja 6. taseme kutse tingimustele. Tallinna Ülikooli magistriõppekava vastab 7. kutse taseme tingimustele.
  • Noorsootöötaja kutse taotlemine. Oma pädevuste ja arenguvajaduste hindamiseks, aga ka enda professionaalsuse tõendamiseks on hea võimalus taotleda noorsootöötaja kutse. Kutsetunnistus on võimas “maksevahend”, mis tõstab sinu väärtust valdkonnas ja ekspertide seas. Oma professionaalsust saad tõendada analüüsides oma viimase viie aasta tegevusi nii oma organisatsioonis kui ka valdkonnas laiemalt. 

Sellest, miks taotleda kutset, võid rohkem lugeda ka Eesti Noorsootöötajate Kogu blogist:

Miks taotleda noorsootöötaja kutset – vastab Airi Park

Miks taotleda noorsootöötaja kutset – vastab Heili Griffith

Miks taotleda noorsootöötaja kutset – vastab Mariliis Maremäe

  • Noortevaldkonna koolitustel, sh rahvusvahelises noorsootöös osalemine. Noortevaldkonnas on palju eriteemalisi noorsootöötajatele mõeldud koolitusi, mis on enamasti osalejale tasuta või sümboolse tasu eest. Noorsootöös on  ka palju rahvusvahelisi koolitusi, sh õppevisiite, mis inspireerivad ja motiveerivad ning loovad hea pinnase kontaktide loomiseks edaspidisteks (rahvusvahelisteks) koostööprojektideks. See kõik arendab noorsootöötaja töös vajalikke teadmisi ja pädevusi, aga on ka hea võimalus oma töösse mõnikord nii olulist vaheldust saada. Ka Eesti Noorsootöötajate Kogu pakub erinevaid koolitusi ja koolitusprogramme. Näiteks on meil 2022. aasta sügiseks plaanis juba teist korda toimuv baaskoolitus alustavale noorsootöötajale, aga ka arenguprogramm noorsootöötajatele noorte vaimse tervise murede toetamiseks. 

Hoia silm peal ka meie rahvusvahelistel tegemistel, sest ENKis on plaanis korraldada lisaks tänavu märtsis toimunud õppevisiidile Hispaaniasse ka mitmeid õppevisiite meie heade koostööpartnerite juurde Euroopas. 

Koolituste kohta saab infot näiteks siit: https://mitteformaalne.ee/koolituskalender/ 

Ja siit: https://www.salto-youth.net/ 

  • Mentori või coach’i abi sihtide seadmisel. Lisaks koolitustele toetab professionaalset enesearengut ka näiteks mentorlus, coaching, kovisioon ja refleksiivne praktika. Need kõik võivad olla head vahendid ja tööriistad toetamaks noorsootöötajat professionaalse enesearengu teel, aidates selgust saada, milliseid järgmiseid samme oleks noorsootöötajal vaja teha, et oma töös pidevalt kasvada ja areneda. Eesti Noorsootöötajate Kogu pakub oma liikmetele tasuta mentori ja coach’i tuge – tuleb ainult endale sobiv mentor või coach välja valida!
  • Aktiivne eriala kogukonnas ja võrgustikes osalemine. Aktiivne eriala kogukonna liikmeks olemine ja valdkonda arendavates võrgustikes osalemine on hea viis olla kursis Eesti ja ka Euroopa noorsootöö arengute ning aktuaalsete teemadega, mis on abiks noorsootöötajatele oma töö prioriteetide ja plaanide seadmisel. Ja minu arvates ka hea võimalus olla õigel ajal õiges kohas – kunagi ei tea, millised põnevad tööalased väljakutsed ja võimalused võivad sinuni jõuda, kui oled aktiivne ja silmapaistev noortevaldkonna võrgustiku liige ja valdkonna arendaja. 

Artikli autor:
Heili Griffith, ENKi tegevjuht