Noorsootöötaja kutse taotlemise sügisvoor kestab kuni 31. oktoobrini. Selleks, et kogu kutse taotlemise protsessis kergemini orienteeruda ning aru saada, kust alustada ning millist kutset üldse taotleda, jagab soovitusi Eesti Noorsootöötajate Kogu kutse väärtustamise suunajuht Eilika Mätas.

ENKi kutse väärtustamise suunajuht Eilika Mätas


Kuidas üldse aru saada, millist kutset noorsootöötaja peaks taotlema ning kellel ja miks soovitad seda teha?

Selleks, et aru saada, millist kutset taotleda, soovitan esmalt kaardistada oma viimase viie aasta tegevused. Kutse taotlemine on just kogemustepõhine protsess (v.a laagrikasvataja osakutse puhul).

Samuti soovitan analüüsida, kas tegevused, mida oma töös läbi viiakse, on pigem koos noortega või on selle seas ka arendustöid. Selle teadmise pinnalt saab juba otsustada, millist kutset on mõistlik taotleda.

Kutse taotlemisest on kasu kõigile noortevaldkonnas töötavatele inimestele, kaasa arvatud neile, kes tegutsevad noorsootöös vabatahtlikuna ning järgivad noorsootöötaja kutse-eetikat ja põhimõtteid. Peale selle, et kutse omandamine annab sulle võimaluse oma kvalifikatsiooni tõendada, on sellest ka abi, et analüüsida oma varasemat töökogemust. Seega on sellest kasu mitmel tasandil.


Mis on kutse taotlemise juures kõige raskem?

Kutse taotlemine ei ole iseenesest raske, kuid see on aeganõudev. Viie aasta kogemusi ei ole ju võimalik kolme lausega kokku võtta või kohe aru saada, mis on erinevate kutsetasemete vahe ning millisesse mina just sobitun.

Oluline on selgusele jõuda, kas ja millises mahus noorsootöötaja ka arendustööga tegeleb. Selle järgi saab juba otsustada, millise taseme kutset on mõistlik taotlema hakata.


Milliseid näpunäiteid on sul kutse taotlejale jagada ning millega peaks kindlasti arvestama?

Alustama peab kindlasti oma kogemuste ja tegevuste kaardistusest. Alles seejärel saab selgusele jõuda, kas tegeled ainult noorte või ka noorte ja arendustööga (tase 6) või on sinu põhitööks ainult arendamine (tase 7). Või piisab üksnes laagrikasvataja osakutse taotlemisest (osakutse tase 4 ja tase 6), sest sinu vajadus ja tööhuvi ongi ainult laagrite korraldamine.

Kõige selle juures saab Eesti Noorsootöötajate Kogu aidata. Soovitan pöörduda minu või ka meie mentorite poole. Seetõttu saame ENKi liikmetele pakkuda mitut head ning kasulikku võimalust korraga – saada mentorilt tuge ja nõu kutse taotlemise kohta ning samas reflekteerida ja õppida uusi asju koos mentoriga!

Tutvu ENKi mentoritega

Kutse taotlemisest lähemalt


Lisainfo:
Eilika Mätas
Eesti Noorsootöötajate Kogu kutse väärtustamise suunajuht
eilika@enk.ee, 5388 6727