17. juunil 2019 pöördus Eesti Noorsootöötajate Kogu õiguskantsler Ülle Madise poole, et kutsuda üles järmisel tunnustussündmusel “Lastega ja lastele” märkama ka Eesti noorsootöötajaid, kes teevad tänuväärset tööd noortega üle Eesti väiksemates ja suuremates omavalitsuses.

Eestii Noorsootöötajate Kogu rõhutas pöördumises noorsootöötajate olulist panust noorte loovuse, iseseisvuse ja ühiskonnas osalemise toetamisel, aidates muu hulgas kaasa noore huvide ja annete ülesleidmisele ning arenemisele, lähtudes noore huvidest ja võrdse partnerluse põhimõttest.

Ühtlasi kutsus Eesti Noorsootöötajate Kogu nii kogu juhatuse kui ka oma liikmeskonna nimel õiguskantslerit üles edaspidi tunnustuskonkursile kaasama ka noortega töötavaid esindusorganisatsioone.

Vastuses Eesti Noorsootöötajate Kogu pöördumisele õiguskantsleri tõdes kantselei laste ja noorte õiguste osakonna juhataja Andres Aru, et paraku pole seni konkursile noorsootöö valdkonnast kuigipalju kandidaate esitatud. Küll aga ollakse hea meelega valmis selle nimel Eesti Noorsootöötajate Koguga koostööd tegema, et leida neid silmapaistvaid noorsootöötajaid, kes teevad rohkem, kui ametijuhend neilt nõuab, ja kes on laste ning noorte ellu positiivseid muutuseid toonud.

Õiguskantsleri veebilehe kaudu on järgmiseks aastaks võimalik juba praegu kandidaate esitada.

2020. aasta tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini 2020.


Loe ENK pöördumist siit ja õiguskantsleri kantselei vastust sellele.