Noortekeskuste mõju hindamise projektis koguti noorte endi lugusid

Eesti Noorsootöötajate Kogu koordineeris 2019. aastast noortekeskuste mõju hindamise projekti. Mõju hindamise projektiga liitus kaheksa Eesti kohalikku omavalitsust: Tartu linn, Kastre vald, Viljandi linn, Rõuge vald, Setomaa vald, Alutaguse vald, Toila vald ja Mustvee vald.


Noortekeskuste mõju hindamise projektis koguti ja analüüsiti kohaliku omavalitsuse noortekeskustes noorte endi räägitud lugusid sellest, kuidas on noortekeskuse tegevuses osalemine nende elu mõjutanud. Mudeli juured on Suurbritannias Plymouthi Ülikoolis.

Mudeli tutvustuseks toimus 22.11.2019 arengupäev Tartus, kus seda mudelit on kasutatud kolmel aastal (2016, 2017 ja 2018). Arengupäeval oli esindatud 19 kohalikku omavalitsust. Projektis osalevad Eesti Noorsootöötajate Kogu, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus ja Haridus- ja Noorteamet.


Projekti tulemused

Projekti tulemusi tutvustati 10. juunil 2021 arenguseminaril Tartus, kus arutati muu hulgas projekti edasiarendamist ja katsetamist teistes noorsootöö keskkondades.

Tutvu lõppraportiga

Projekti juhtis Piret Talur Piret.Talur@gmail.com.


Projekti rahastas Haridus- ja Noorteamet