Eesti Noorsootöötajate Kogu koordineerib 2019. aastast noortekeskuste mõju hindamise projekti. Mõju hindamise projektiga on liitunud kaheksa Eesti kohalikku omavalitsust: Tartu linn, Kastre vald, Viljandi linn, Rõuge vald, Setomaa vald, Alutaguse vald, Toila vald ja Mustvee vald.

Noortekeskuste mõju hindamise projektis kogutakse ja analüüsitakse kohaliku omavalitsuse noortekeskustes noorte endi räägitavaid lugusid sellest, kuidas on noortekeskuse tegevuses osalemine nende elu mõjutanud. Mudeli juured on Suurbritannias Plymouthi Ülikoolis. Mudeli tutvustuseks toimud 22.11.2019 arengupäev Tartus, kus seda mudelit on kasutatud kolmel aastal (2016, 2017 ja 2018). Arengupäeval oli esindatud 19 kohalikku omavalitsust. Projektis osalevad Eesti Noorsootöötajate Kogu, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus ja Haridus- ja Noorteamet.


Projekti tulemused

Projekti tulemusi tutvustatakse 10. juunil 2021 arenguseminaril Tartus, kus arutatakse ka projekti edasiarendamist ja piloteerimist teistes noorsootöö keskkondades.

Projekti juhib Piret Talur Piret.Talur@gmail.com


Projekti rahastab Haridus- ja Noorteamet