Praegu kehtiv noortevaldkonna arengukava saab 2020. aastal läbi ning ka Eesti Noorsootöötajate Kogu on üheskoos teiste noortevaldkonna katusorganisatsioonidega seismas selle eest, et ka uuel perioodil pöörataks noortevaldkonna arengule Eestis samaväärselt tähelepanu ning tegutsetaks üheskoos ning strateegiliselt selle arendamise eest.


Tänavu suvel, 27. juunil tegid noortevaldkonna katusorganisatsioonid (Eesti Noorsootöötajate Kogu, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Eesti Noorteühenduste Liiit ja Eesti Skautide Ühing) ühispöördumise haridus- ja teadusminister Mailis Repsile ning kantsler Mart Laidmetsale, kus avaldasid toetust ja tunnustust perioodi 2021–2035 noortevaldkonna arengukava väljatöötamisprotsessi algatamise eest.

Ühispöördumises osutati tähelepanu, et senine noortevaldkonna arengukava (2014–2020) on loonud soodsa pinnase nii noorsootöö kui ka noortepoliitika üleriiklikuks arenguks, mille järel on kasvanud nii noorte osalemine noorsootöös kui ka rahulolu noorsootöö teenustega. Eelkõige on suurt edu toonud valdkonna strateegiline planeerimine. Ka OECD noortepoliitika raport tõstis Eestit esile kui eeskuju noortepoliitika arendamisel.

Pöördumises rõhutati uueks perioodiks (2021–2035) loodava arengudokumendi läbivate märksõnadena eelkõige osalust, noortekesksust, kättesaadavust, koostööd ja kvaliteeti.

Nüüdseks on saabunud haridus- ja teadusministeeriumi ministrilt Mailis Repsilt ka vastuskiri, mis kinnitab, et 5. septembri valitsuskabineti nõupidamisel otsustati kindlalt protsessiga edasi minna ning luua eraldiseisev arengukava.

“Uut strateegilist perioodi ettevalmistades oleme tugevalt seisnud selle eest, et lähtutaks OECD soovitusest planeerida noortevaldkonda eraldiseisva arengukava kaudu ning oleks võimalik seni saavutatud hoida ja edasi arendada,” kinnitas Mailis Reps.

Minister lisas ka, et noortevaldkonna teemad vajavad süsteemset tähelepanu ning noortele suunatud algatuste tõhus rakendamine ja koordinatsioon eeldab rollide ja vastutuse selget määratlemist nii riigi kui ka kolmandas sektoris.


Loe täpsemalt noortevaldkonna katusorganisatsioonide ühispöördumist siit ja ministri vastust sellele.