3. mail saatsid noortevaldkonna katusorganisatsioonide esindajad pöördumise riigikogu esimehe Jüri Ratasele seoses noortevaldkonna arengukavaga.


Lp Jüri Ratas          

Riigikogu esimees

Noortevaldkonna organisatsioonide pöördumine seoses noortevaldkonna arengukava 2021-2035

 

29. oktoobril 2020 otsustas Vabariigi Valitsus pärast kabinetinõupidamise arutelu kiita heaks noortevaldkonna arengukava 2021-2035 eelnõu ja saata selle arutamiseks Riigikogule. Pärast arutelu Riigikogus peab arengukava jõustumiseks selle lõplikult kinnitama Vabariigi Valitsus.  Kuigi arengukava peaks kehtima juba selle aasta algusest, on see tänase seisuga kinnitamata. Allakirjutanud noortevaldkonna katusorganisatsioonid paluvad tungivalt arengukava arutamine Riigikogus kiiremas korras lõpule viia, et Vabariigi Valitsus saaks arengukava vastu võtta.

Saame aru, et juba üle aasta on riigikogu pidanud keskenduma ülemaailmsest tervishoiukriisist põhjustatud ootamatute väljakutsete lahendamisele. Samas on antud olukorras noortega seotud teemad ja ootused noorsootööle just enam tõstatunud ja kasvanud ning noortevaldkonna töötajad vajavad edasiliikumiseks kindlust ja riiklikke suuniseid. 

 

Lugupidamisega

Kadi Bruus, Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuse esimees

Kristel Kallau, Eesti Kunstikoolide Liidu juhatuse esimees

Jane Miller-Pärnamägi, Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu juhatuse esimees

Varje Lepp, Eesti Erahuvialakoolide Liidu juhatuse esimees

Kristiina Oomer, Eesti Harrastusteatrite Liidu tegevjuht

Kätlin Virgo, Eesti Muusikakoolide Liidu juhatuse liige

Ege Enok, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse juhatuse esimees

Triin Roos, Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees

Andres Kask, Eesti Huvikoolide Liidu juhatuse esimees