2020. aasta algusest oleme ENKis algust teinud programmiga “Digitark noorsootöötaja”. Programmi eesmärk on toetada noorsootöötajate professionaalset arengut nutikas noorsootöös. Programmi kavandamisega tegeleb nutika noorsootöö töörühm, millega on oodatud liituma ENKi liikmed, keda huvitab kõik nutika noorsootööga seonduv.

Seni on programmi raames toimunud veebikohtumine Discord’i veebikeskkonna ja digiturvalisuse teemal. Augustis toimub ENKi suvekool, kus teemasid, nagu noorsootöötaja identiteet ja noorsootöö olemus käsitletakse digitehnoloogiliste vahendite abil. Sügisesse on planeeritud erinevaid noorsootöö teemasid käsitlevad podcastid ning novembrisse üks inspireeriv kohtumine noorsootöötajatele, kus tutvustatakse erinevaid digitehnoloogilisi vahendeid.

Eesti Noorsootöötajate Kogu partnerid programmi väljatöötamisel on: Eesti Noorsootöö Keskus ja Soome noorsootöö digitehnoloogia kompetentsikeskus Verke.

Sellest, mis on nutikas noorsootöö, saad lugeda täpsemalt siit.