ENK tegevjuht on Kaisa Orunuk

Kontaktid: kaisa.orunuk@enk.ee; 52 73 143

Kaisa Orunuk endast:
Olen ENK liige ja olen kutsega noorsootöötaja (tase 7, varasem tase V). Minu tööalane tegevus on keerelnud inimeste ja organisatsioonide arendamise ümber. Viimastel aastatel olen pühendunud laste ja noorte valdkonna projektide juhtimisele. Eesti Noorsootöö Keskuses juhtisin Euroopa Sotsiaalfondi projekti toel noorsootöö kvaliteedi hindamise mudeli väljatöötamist ja hindamiste koordineerimist kohalikes omavalitsustes.
Minu noorsootöötaja juured said alguse aastal 1995 rahvusvahelises õpilasvahetust korraldavas noorteorganisatsioonis MTÜ YFU Eesti. Tegutsen YFU vabatahtlikuna tänaseni. Pean oluliseks, et Eesti Noorsootöötajate Kogusse koondunud noorsootöötajad ja noortevaldkonnaga seotud inimesed saaksid Kogu kaudu väärtuslikku informatsiooni, saaksid võimaluse avada kolleegidele oma kogemuste pagasi ja õppida üksteiselt parimaid oskusi. Kutsun üles Koguga liituma ja liikmetena lööma Kogu tegevustes aktiivselt kaasa.