Liikmemaksu tasutakse Eesti Noorsootöötajate Kogu väljastatud arve alusel arvelduskonto numbrile 10220008916018 SEB pangas.

Arve esitatakse ENK liikme e-posti aadressile. Juhul kui te ei ole arvet saanud, siis palume kontrollida oma e-posti aadressi kehtivust ja vajadusel kontrollida oma andmeid võttes meiega ühendust info@enk.ee. Liikmel on kohustus teavitada Eesti Noorsootöötajate Kogu oma andmete muutumisest.

Liikmemaks on 2019. aastal toimunud üldkoosolekul üldkogu otsusega alates 2020. aastast 24 eurot aastas. Kõigile uutele liikmetele on esimesel liitumise aastal 12 eurot.

Kogu liige tasub õigeaegselt üldkoosoleku poolt kinnitatud liikmemaksu majandusaasta eest.

Liikmelisuse lõppemisel majandusaasta kestel tasub Kogu liige liikmemaksu kogu majandusaasta eest.