ENK juhatuse otsusega võib töö paremaks korraldamiseks moodustada töörühmasid ja nõukodasid (sektsioone).

Tegevust on alustanud huvijuhtide ja kohaliku omavalitsuse noorsootöö spetsialistide sektsioonid. Kui on huvi liituda, siis kirjutage aadressile info@enk.ee.