ENKi juhatuse otsusega võib töö paremaks korraldamiseks moodustada töörühmasid ja nõukodasid (sektsioone). ENKis tegutsevad järgmised töörühmad:

Huvijuhtide töörühm
Eesmärk on välja töötada ja viia ellu tegevusi huvijuhtide paremaks toetamiseks ning kaasamiseks ENKi tegevustesse.

Töörühma kuuluvad: Riina Paartalu, Liis Enson, Liisa Lints, Ene Liivand, Veronika Paletzky, Heleri Paiste, Kaija Mägi, Marit Oimet ja Heili Griffith.


Kohaliku omavalitsuse noorsootöö spetsialistide töörühm
Eesmärk on toetada kohalike omavalitsuste noorsootöö spetsialiste.

Töörühma kuuluvad: Kadi Bruus, Urve Sarapik, Liisi Vesselov, Marge Tänava, Mari-Liis Küüsmaa, Heili Griffith, Triin Konrad, Kristel Pisa, Marko Ool, Lindia Lallo ja Margit Kink.


Nutika noorsootöö töörühm
Eesmärk on toetada noorsootöötajate professionaalset arengut nutikas noorsootöös programmis “Digitark noorsootöötaja”.

Töörühma kuuluvad: Kadi Kerner, Heili Griffith.


Liikmete värbamise ja kaasamise töörühm
Eesmärk on välja töötada ja ellu viia tegevusi uute ja juba olemasolevate liikmete paremaks kaasamiseks ENKi tegevustes.

Töörühma kuuluvad: Kadi Kerner, Velli Racioppi, Anette Mandel, Maris Uusküla, Heili Griffith.


Töörühmad kohtuvad kolm kuni neli korda aastas. Kui on huvi mõne töögrupiga liituda, siis kirjutage meiliaadressile info@enk.ee.