ENKi juhatuse otsusega võib töö paremaks korraldamiseks moodustada töörühmasid ja nõukodasid. ENKis tegutsevad järgmised töörühmad:

Vaimse tervise ja heaolu töörühm

Eesmmärk on välja töötada tegevuskava ENKis noorte ja noorsootöötajate vaimse tervise ning heaolu toetamiseks.

Töörühma kuuluvad: Ilona-Evelyn Rannala, Heili Griffith, Epp Reedik, Kelly Käärd ja Minna Kohjus. Töögruppi juhib ajutiselt Ilona Rannala.


Huvijuhtide töörühm
Eesmärk on välja töötada ja viia ellu tegevusi huvijuhtide paremaks toetamiseks ning kaasamiseks ENKi tegevustesse.

Töörühma kuuluvad: Liis Enson, Marit Oimet, Riina Paartalu. Töögruppi juhib Liisa Lints.


Avatud noortekeskuste noorsootöötajate töörühm
Eesmärk on toetada avatud noortekeskuste noorsootöötajaid.

Töörühma kuuluvad: Triin Põri, Margit Kink, Tiina Sinijärv, Eve Aasa, Eilika Mätas ja Egle Haljassaar. Töögruppi juhib ajutiselt Heili Griffith.


Kohaliku omavalitsuse noorsootöö spetsialistide töörühm
Eesmärk on toetada kohalike omavalitsuste noorsootöö spetsialiste.

Töörühma kuuluvad: Kadi Bruus, Liisi Vesselov, Mari-Liis Küüsmaa, Triin Konrad, Kristel Pisa, Marko Ool, Lindia Lallo, Anne-Ly Suvi, Kädi Kuhlap ja Airi Park. Töörühma juhib Urve Sarapik


Nutika noorsootöö töörühm
Eesmärk on toetada noorsootöötajate professionaalset arengut nutikas noorsootöös.

Töörühma kuuluvad: Anette Mandel, Liis Teras, Tessi Ilustrumm, Margit Kink, Ave-Liis Kivest, Eilika Mätas ja Airi Park. Töögruppi juhib Anneli Meisterson.


Liikmete värbamise ja kaasamise töörühm
Eesmärk on välja töötada ja ellu viia tegevusi uute ja juba olemasolevate liikmete paremaks kaasamiseks ENKi tegevustes.

Töörühma kuuluvad: Brita Rand, Avely Kasela, Reelika Rüütli, Marit Oimet, Eilika Mätas ja Velli Racioppi. Töögruppi juhib Maris Uusküla.


Rahvusvahelise noorsootöö töörühm
Rahvusvahelise noorsootöö töörühma liikmed osalevad rahvusvahelise noorsootöötajate kogu katusorganisatsiooni algatamise tegevustes.

Töörühma kuuluvad: Piret Talur, Reelika Ender, Kristel Pisa, Liia Ots, Eilika Mätas ja Mariliis Maremäe. Töögruppi juhib Edgar Schlümmer.

Kui on huvi mõne töögrupiga liituda, siis kirjutage meiliaadressile info@enk.ee.