ENKi juhatuse otsusega võib töö paremaks korraldamiseks moodustada töörühmasid ja nõukodasid. ENKis tegutsevad järgmised töörühmad:

Meedia töörühm

Eesmärk on aidata kaasa noorsootöö valdkonna nähtavaks muutmisele.

Töörühma kuuluvad: Heili Griffith, Kristina Masen, Marju Lille ja Triinu Arund.


Vaimse tervise ja heaolu töörühm

Eesmärk on välja töötada tegevuskava ENKis noorte ja noorsootöötajate vaimse tervise ning heaolu toetamiseks.

Töörühma kuuluvad: Ilona-Evelyn Rannala, Heili Griffith, Epp Reedik, Kelly Käärd ja Minna Kohjus. Töögruppi juhib ajutiselt Ilona Rannala.


Huvijuhtide töörühm
Eesmärk on välja töötada ja viia ellu tegevusi huvijuhtide paremaks toetamiseks ning kaasamiseks ENKi tegevustesse.

Töörühma kuuluvad: Liis Enson, Marit Oimet, Riina Paartalu, Kertu Ilves ja Kristin Lauri. Töögruppi juhib Liisa Lints.


Avatud noortekeskuste noorsootöötajate töörühm
Eesmärk on toetada avatud noortekeskuste noorsootöötajaid.

Töörühma kuuluvad: Eve Aasa, Gethe Kooli, Triini Viks, Triin Põri ja Egle Haljassaar.


Kohaliku omavalitsuse noorsootöö spetsialistide töörühm
Eesmärk on toetada kohalike omavalitsuste noorsootöö spetsialiste.

Töörühma kuuluvad: Kristjan Kruus, Margit Kink, Kadi Bruus,  Kristel Pisa, Marko Ool, Lindia Lallo, Anne-Ly Suvi, Kädi Kuhlap, Aune Suve-Kütt, Kaisa Orunuk ja Airi Park. Töörühma juhib Urve Sarapik


Nutika noorsootöö töörühm
Eesmärk on toetada noorsootöötajate professionaalset arengut nutikas noorsootöös.

Töörühma kuuluvad: Anette Mandel, Liis Teras, Tessi Ilustrumm, Margit Kink, Ave-Liis Kivest, Eilika Mätas ja Airi Park. Töögruppi juhib Anneli Meisterson.


Liikmete värbamise ja kaasamise töörühm
Eesmärk on välja töötada ja ellu viia tegevusi uute ja juba olemasolevate liikmete paremaks kaasamiseks ENKi tegevustes.

Töörühma kuuluvad: Reelika Rüütli, Marit Oimet, Eilika Mätas, Avely Kasela, Brita Rand, Elizaveta Cheremisina. Töögruppi juhib Maris Uusküla.


Rahvusvahelise noorsootöö töörühm
Rahvusvahelise noorsootöö töörühma liikmed osalevad rahvusvahelise noorsootöötajate kogu katusorganisatsiooni algatamise tegevustes.

Töörühma kuuluvad: Piret Talur, Reelika Ender, Kristel Pisa, Liia Ots, Eilika Mätas ja Mariliis Maremäe. Töögruppi juhib Edgar Schlümmer.

Kui on huvi mõne töögrupiga liituda, siis kirjutage meiliaadressile info@enk.ee.