ENKi juhatuse otsusega võib töö paremaks korraldamiseks moodustada töörühmasid ja nõukodasid. ENKis tegutsevad järgmised töörühmad:

Meedia töörühm

Eesmärk on aidata kaasa noorsootöö valdkonna nähtavaks muutmisele.

Töörühma kuuluvad: Heili Griffith, Kristina Masen, Marju Lille ja Triinu Arund. Töörühma juhib Kristina Masen.


Huvijuhtide töörühm
Eesmärk on välja töötada ja viia ellu tegevusi huvijuhtide paremaks toetamiseks ning kaasamiseks ENKi tegevustesse.

Töörühma kuuluvad: Riina Paartalu, Liis Enson, Marit Oimet, Kertu Ilves, Liina Savolainen, Iren Hansen. Töögruppi juhib Liisa Lints.


Avatud noortekeskuste noorsootöötajate töörühm
Eesmärk on toetada avatud noortekeskuste noorsootöötajaid.

Töörühma kuuluvad: Eve Aasa, Triin Põri ja Egle Haljassaar. Töörühma juhib Triini Viks.


Kohaliku omavalitsuse noorsootöö spetsialistide töörühm
Eesmärk on toetada kohalike omavalitsuste noorsootöö spetsialiste.

Töörühma kuuluvad: Lindia Lallo, Kaisa Orunuk, Kadi Bruus, Margit Kink, Anne-Ly Suvi, Kädi Kuhlap, Aune Suve-Kütt, Helen Hints, Ülle Müller, Sirle Lüüs, Triinu Arund. Töögruppi juhib Urve Sarapik.


Nutika noorsootöö töörühm
Eesmärk on toetada noorsootöötajate professionaalset arengut nutikas noorsootöös.

Töörühma kuuluvad: Anneli Meisterson, Eilika Mätas ja Liis Teras. Töögruppi juhib Ave-Liis Kivest.


Liikmete värbamise ja kaasamise töörühm
Eesmärk on välja töötada ja ellu viia tegevusi uute ja juba olemasolevate liikmete paremaks kaasamiseks ENKi tegevustes.

Töörühma kuuluvad: Reelika Rüütli, Marit Oimet, Eilika Mätas, Avely Kasela, Brita Rand, Maris Uusküla. Töögruppi juhib Elizaveta Cheremisina.


Rahvusvahelise noorsootöö töörühm
Rahvusvahelise noorsootöö töörühma liikmed osalevad rahvusvahelise noorsootöötajate kogu katusorganisatsiooni algatamise tegevustes.

Töörühma kuuluvad: Piret Talur, Marju Lille, Eilika Mätas ja Mariliis Maremäe. Töögruppi juhib Edgar Schlümmer.

Kui on huvi mõne töögrupiga liituda, siis kirjutage meiliaadressile info@enk.ee.