Erasmus+ KA2 projektis “Peace Education in Times of Crises” kuulutati välja ideekonkurss noorsootöötajatele, kuhu on oodatud ideed, mis toetavad rahuhariduse käsitlemist noortegrupis.


Projekti ühe tegevusena töötatakse Eesti Noorsootöötajate Kogu eestvedamisel välja õppematerjalid noorsootöötajatele rahuhariduse teemade käsitlemiseks. Lisaks mahukale e-kursusele luuakse projektis lisaks või kohandatakse mänge, tunnikavasid, töötube ning visuaalseid õppematerjale.

Loe projektist lähemalt


Konkursi tingimused

 • Esitatud tööd peavad toetama rahuhariduse teemade käsitlemist noortegrupis.
 • Tööd tuleb saata hiljemalt 1. juuniks 2023 meiliaadressile heili@enk.ee koos meeskonnaliikmete nimedega.
 • Ühes meeskonnas võib olla kuni viis liiget.
 • Valminud tööd tuleb lisada e-kirjale kas manuse või lingina.

Konkursile võib esitada:

 • kohandatud (laua-, liikumis- vms) mängu koos detailse kirjeldusega või kujundatud laua/kaardimängu prototüübiga (lubatud on kasutada digitaalseid lahendusi);
 • detailse tunnikava või töötoa kirjelduse;
 • visuaalseid materjale (nt plakateid või terviklikke plakatite komplekte);
 • mõnd muud mitteformaalõppe vahendit, mis toetab rahuhariduse teemade käsitlemist noortegrupis.

Tunnikava näidis
Kujundatud kaardimängu näidis
Visuaalsete materjalide (plakati) näidis

Veel ideid ja inspiratsiooni tunnikavade, mängude jms kohta leiab Mondo Maailmahariduse kodulehelt.


Konkursile esitatud tööd peavad edendama järgmisi rahuharidusega seotud pädevusi: 

 • mineviku ja oleviku mõistmist;
 • tulevikustsenaariumite loomise võimet;
 • põhjuse ja tagajärje seosete loomise oskust;
 • kodanikuks olemist, inimõiguste ja demokraatia tundmist ja austamist;
 • kultuuriliste eripärasuste tundmist;
 • huvitumist lokaalsest ja globaalsest arengust;
 • oma arvamuse kujundamise oskust;
 • positiivse suhtumise väärtustamist.

Tunnikavadesse on lubatud intergreerida juba olemasolevaid vabalt kättesaadavaid õppematerjale (filme jms).


Eesti Noorsootöötajate Kogul on õigus konkursile esitatud töid koostöös autoritega kohandada ning vajadusel täiendada, muuta ning kasutusele võtta.

“PeaceEDU” projektimeeskond valib välja laekunud töödest parimad.

Konkursi auhinnad: 

 • 500 euro väärtuses kinkekaarte kaupuselt Braingames (ühe meeskonna liikmetele);
 • kolm Braingames kinkekaarti väärtuses 100 eurot;
 • viis ENKi riidest kotti.

Mis on rahuharidus?

Rahuharidus on rahu saavutamise ja säilitamisega seotud teadmiste edasiandmine ja rakendamine ning reflekteeriva ja kaasava osaluse võimekuse arendamine.

Rahuhariduse eesmärkideks on edendada, arendada inimestest  võimelkust kriitiliselt mõelda kohalike ja globaalsete probleemide üle, mida peetakse takistuseks rahule. Samuti probleemide lahendamine rahumeelsel teel ja inimsuhete edendamise kaudu

Rahuks peetakse olukorda, milles puudub sõjaseisukord.

Rahuhariduse üks eesmärk on arendada noortes võimekust kriitiliselt mõelda paiksete ja globaalsete probleemide üle, mida peetakse takistuseks ülemaailmsele rahule. Teine eesmärk on probleemide lahendamine rahumeelsel teel ja inimsuhete edendamise kaudu.

On olemas:

 • negatiivne rahu ehk otsese (nt füüsilise) vägivalla puudumine;
 • positiivne rahu ehk kaudse vägivalla ja ebaõigluse puudumine.

Rahuhariduse suunad:

 • haridus rahu jaoks – põhieesmärk on rahumeelsete suhete edasiarendus;
 • haridus rahust – põhieesmärk on teadlikkuse edasiarendamine rahu saavutamisest ning konfliktide lahendamise oskuse õpetamine.

Rahuhariduse alla kuuluvad arengu-, rahvusvaheline-, inimõiguste-, keskkonnaharidus ning konfliktide ennetamise ja lahendamise haridus.


Konkurss toimub osana projektist “Peace Education in Times of Crises”. Projekti rahastab Euroopa Liidu poolt Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Erasmus+ programm.

Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta.