Kui soovid leida põhjalikku infot mõne riigi noortevaldkonna kohta, siis portaalist Youth Wiki leiad just seda, mida otsid! Tegemist on Euroopa entsüklopeediaga riikide noortepoliitikast. See on kasulik ja praktiline veebiplatvorm, mis koondab noortepoliitika alast informatsiooni ja andmeid, mh noorsootööst, haridusest, sotsiaalsest kaasatusest, vabatahtlikust tegevusest, tervisest ja heaolust, tööhõivest jm.


Youth Wiki on loodud Euroopa Komisjoni eestvedamisel ja toel ning ülesehituse loogikast sarnaneb haridusvaldkonna platvormiga Eurydice. Platvormi peamine eesmärk on toetada noortevaldkonna teadmuspõhist koostööd.

Kirjeldustest leiab infot ja kontakte nende riikide kohta, kes poliitikaid alles kujundavad ning rakendavad, kuid lisaks sisaldab see teavet huvitavate praktikate ja käimasolevate poliitikadebattide kohta.

Youth Wiki on hea materjal nii rahvusvahelist koostööd kavandavatele kui näiteks Eesti olukorrast huvitatutele noortevaldkonna tegijatele. Lisaks valdkondlikule infole sisaldab ressurss võrdlevaid analüüse ning ülevaateid asjakohastel teemadel.

Youth Wiki ülesehitus tuleneb Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide poliitika prioriteetidest ning hetkel peegeldab Euroopa Liidu Noortestrateegia tegevusvaldkondi. Infot uuendatakse iga-aastaselt.

Tutvu lähemalt