Piret Talur töötab Tartu Linnavalitsuses noorsooteenistuse juhatajana. Eesti Noorsootöötajate kogus panustab ta noortekeskuste mõju hindamise projekti koordineerimisse, mille eesmärk on võimestada noortekeskusi mõtestama ja arendama noorsootööd arvestades noorte individuaalset tagasisidet oma kogemustele. 

Alljärgnevalt räägib Piret, kuidas üldse sattus noorsootöö valdkonda tööle, jagab oma edulugusid ning arutleb selle üle, kuidas olla oma töös professionaalne.


Kui pikalt oled noorsootöö valdkonnas töötanud ja kuidas oled jõudnud oma praeguse töö juurde?

Alustasin noorsootöötajana 13-aastaselt tähejuhi rollis. Tähejuhiks nimetati omaaegses pioneeriorganisatsioonis algklassilastele mängude ja meisterdamiste korraldajat. Tartu Ülikoolis õppides valisin üheks praktikakohaks Tartu Linnavalitsuse noorsooteenistuse. Vahepeal olen tegutsenud noorsootöös eri rollides ja tasanditel alates vabatahtlikust kuni ministeeriumiametnikuni välja. Viis aastat tagasi asusin omaaegses praktikakohas teenistuse juhataja rolli.

Miks töötad noorsootöö valdkonnas, või täpsemalt, miks oled siin püsinud nii pikalt? Mis Sind inspireerib selles töös?

Olen enda jaoks sõnastanud noorsootöö missiooniks luua noorte jõustamisega paremat kogukonda kõigile inimestele. Mulle on oluline panustada sellesse missiooni.

Kuidas saavad Sinu hinnangul juhid soodustada noorsootöötajate professionaalsust ja kuidas motiveerida neid end arendama?

Professionaalne noorsootöötaja annab endale aru, milleks, mida ja kuidas noortega koos ning noorte heaks teha. Et nende arusaamadeni jõuda, on juhil kasutada terve hulk instrumente – ühine arengukavade loomine, selge fookusega koolitused, järjepidevad arengu- ja tulemusvestlused jne. Motivatsioon on sisemine, väliste tegurite ja abivahenditega saab seda toetada või alla suruda. Pühendumist käsuga ei saavuta ja rahaga ei osta.

Mida on üldse vaja, et meil oleksid professionaalsed noorsootöötajad? Millised on need kõige olulisemad võtmetegurid või eeldused selleks, et noorsootöötaja oleks oma töös professionaalne?

Pean oluliseks erialast ettevalmistust, seega võtmeteguriks on võimalus saada ja valmidus omandada vajalik haridus. Esmane omandatud hariduse valdkond ei pea olema tingimata noorsootöö, kuid koolitused ja refleksiivne praktika on sel juhul professionaliseerumiseks seda olulisemad.

Mida Sina saad iseenda jaoks teha, et olla professionaalne oma töös, kuidas end arendada, mis motiveerib seda tegema?

Tähtis on elukestev õpe, mida tõukab tagant vaimne ärksus.

Jaga nippe, mis Sind su töös on aidanud?

Noorsootöö juhtimisfunktsioonid on samad nagu teistes valdkondades: planeerimine, organiseerimine, eestvedamine, kontrollimine. Olen seda meelt, et üldiste oskuste pidev täiendamine on ka noortevaldkonna juhtidele oluline – omalt poolt soovitan julgelt liituda universaalsete (mitte ainult noorsootöö valdkonna inimestele mõeldud) juhtimiskoolitustega, sest nende käigus tekkiv teiste valdkondade esindajate parem mõistmine võimaldab ka noorsootöö valdkonna sees tulemuslikumalt tegutseda. Pidevalt on oluline hoida ja kasvatada endas empaatiat – võimet mõista teise inimese vaatenurka.

Kuidas Eesti Noorsootöötajate Kogu saab selles kõiges toetada?

ENK liikmena olen saanud kogeda õlg-õla-tunnet ning kaasa rääkida mitmetes valdkondlikult olulistes algatustes, mis on mõjutanud ka minu tegutsemist oma töös kohalikul tasandil. On uhke tunne olla erialaorganisatsiooni liige – sellega oled ju vastu võetud ühte kogukonda selle võrdväärse liikmena.