27.06.2019 saatsid Eesti noortevaldkonna katusorganisatsioonid ühispöördumise haridus- ja teadusminister Mailis Repsile ning kantsler Mart Laidmetsale, et avaldada toetust ja tunnustust uue perioodi 2021˗2035 noortevaldkonna arengukava väljatöötamisprotsessi algatamise eest. Pöördumisele on alla kirjutanud Eesti Noorsootöötajate Kogu, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Eesti Noorteühenduste Liit ja Eesti Skautide Ühing.

Pöördumise tekst on leitav siit.