Selleks, et meie töörühmade teemadest ning sisust paremat ülevaadet saada, tutvustame oma blogis järjest kõiki töörühmi lähemalt. Oma tegemistest ja eesmärkidest räägib järgmisena täpsemalt kohaliku omavalitsuse noorsootöö spetsialistide töörühma juht Urve Sarapik.

Urve Sarapik, töörühma juht


Kust sündis idee luua kohalike omavalitsuste noorsootöö spetsialistidele suunatud töörühm?

Noorsootöö kvaliteedi hindamise käigus hakati aina enam otsima võimalusi omavaheliseks suhtlemiseks ametnikega teistest kohalikest omavalitsustest, kelle ülesandeks on noorsootöö korraldamine. Töögrupi eesmärk ongi seega toetada oma töös just kohalike omavalitsuste noorsootöötajaid ning arutada kohaliku omavalitsuse noorsootöö korralduse teemade üle spetsiifilisemalt.

Noorsootöötajad on küll juba harjunud üldiselt jagama oma rõõme ja muresid, kuid töörühm annab veelgi parema võimaluse neid jagada koos oma ala professionaalidega.


Kui palju teie töögrupis on liikmeid ja milline näeb välja teie omavaheline koostöö?

Hetkel on töörühmas 13 liiget. Töögruppi olen juhtinud mõnda aega, kuid varasemalt tegi seda ENKi juhatuse esimees Kadi Bruus.

Meie koostöös osaleb ka mitmeid ENKi liikmeid n-ö vaatlejatena ja töörühma kokkusaamistele kaasame enamasti lisaks teemast lähtudest teisigi noorsootöö ametnikke.

Viimased kaks aastat oleme kohtunud peamiselt veebi teel, kuid võimalusel saame kokku ikka päriselus. Püüame oma kohtumisi korraldada vähemalt kolm korda aastas, kuid võimalusel ja vajadusel ka rohkem.


Tutvustage oma visiooni, eesmärki – kuhu soovite oma tegevustega jõuda?

Töörühma eesmärk on anda kohalike omavalitsuste noorsootöö ametnikele võimalus tulla kokku, et üksteisega enda jaoks olulisi tööalaseid küsimusi arutada ning leida neile koos lahendusi. See on hea viis, et õppida häid praktikaid ning koguda kasulikke töönippe.

Liikmed ise on väljendanud, et tegutsemine töörühmas on tõstnud nende enesekindlust eriala spetsialistina ning toetab ka tööalast turvalisust. Saame alati helistada üle Eesti teise omavalitsuse kolleegile ja arutada erinevate teemade üle, jagada muresid ning rõõme.

Liikmed tunnevad, et on töörühmas hoitud ja väärtustatud. Meie peamine siht on hoida toimivat koostöövõrgustikku ning suurendada seeläbi ka ENKi liikmelisust.

Selleks pakume:

  • võimalusi professionaalseks arenguks;
  • võimalusi osaleda erialastel seminaridel seda nii Eestis kui väljaspool Eestit;
  • rahvusvahelisi koostöökohtumisi ja projektides osalemise võimalusi;
  • võimalust osaleda spetsiaalselt kohalike omavalitsuste noorsootöötajatele välja töötatud arenguprogrammis.

Mida järgmiseks plaanite?

2024. aastal on fookuses kohalike omavalitsuste noorsootöö ametnikele suunatud arenguprogramm, kuhu on sisu tulnud peamiselt just meie töörühmalt.

Arenguprogrammi järjepidevus on loonud programmile ka kvaliteedi, mistõttu on osalejad väljendanud, et soovivad võimalusel sarnastes programmides edaspidigi osaleda. Plaanime läbi viia õppereisi Soome, mille tegevused on seotud arenguprogrammi ühe teemamooduliga (noorte osalus).

Lisaks korraldame koolitusi meie liikmetele, mis toetab nende professionaalset arengut. Kokkuvõtlikult võin öelda, et eelkõige vajatakse tegevusi ja arenguprogramme, mis on suunatud konkreetselt just kohalike omavalitsuste noorsootöötajatele, mis omakorda toetab üle-Eestilist võrgustikku ja arendab seeläbi ju kogu valdkonda.


Tutvu ENKi töörühmadega