Projekti "Noortevaldkonna digihüpe" raames toimunud digipanga koolituste ja konsultatsioonide osalus