Projekti "Noortevaldkonna digihüpe" kõigi koolitustegevuste osalus KOVide lõikes