Jätkame tänavu veebruaris alguse saanud Eesti Noorsootöötajate Kogu koolitusprogrammiga, mis suunatud noorsootöötajate digipädevuste tõstmisele. Koolitusprogramm aitab lisaks muu hulgas mõtestada, kuidas digipööre mõjutab ühiskonda, sh noori ja noorsootööd.


Koolitusprogrammi toimumisaeg

Koolitusprogramm koosneb neljast kontaktõppes toimuvast koolituspäevast, millest kaks esimest toimub Tallinnas ja kaks viimast Tartus.

 •  I koolitusmoodul 11.–12. september Tallinnas;
 • II koolitusmoodul 9.–10. oktoober Tartus;
 • veebiseminar (kestusega 2 tundi, aeg lepitakse kokku koos osalejatega).

Sihtgrupp

Koolituse peamine sihtgrupp on kohalikes omavalitsustes noorsootöö korraldamise ja elluviimise eest vastutavad noorsootöötajad ja spetsialistid. Eeldatav ühe koolitusgrupi suurus on umbes 20 inimest kümnest kohalikust omavalitsusest.

Koolitus on tasuta ning selle lõpus saavad osalejad vastava tõendi koolituse läbimise kohta. Kohtade arv on piiratud! NB Sisaldab vajadusel ka tasuta majutust.

Lisainfo:
Kristina Masen, projektijuht
5780 3761, masen.kristina@gmail.com


Üldeesmärgid

Koolitus panustab projekti “Noortevaldkonna digihüpe” eesmärkidesse:

 • luua eeldused noorsootöötajate ja kohalike omavalitsuste teadlikuks digihüppeks vastavate digiraamistike ja hindamistööriistade/hindamisvahendite kaudu;
 • toetada ja arendada noorsootöötajate digipädevusi õpikogukonna arendamise ja temaatiliste koolituste kaudu.

Registreeru


Tegevuseesmärgid

Koolitusel osaleja:

 • mõistab noorsootöö rolli ja asetsemist kohaliku omavalitsuse süsteemis;
 • mõistab kvaliteetse noorsootöö olulisust;
 • teab mis on digipädevused ning oskab neid hinnata;
 • mõistab noorsootöö rolli ja seost digimaailmaga;
 • teab peamisi digipädevusmudeleid Eestis;
 • teab noorsootöötajate enim kasutatavaid digitööriistu;
 • mõistab infotehnoloogia ja teadmusjuhtimise olulisust organisatsiooni töös;
 • teab noorsootöö digipädevusmudelit ning digiküpsusraamistiku ning oskab hinnata ennast ja oma kohaliku omavalitsuse digiküpsusetaset;
 • on kavandanud tegevuskava digiküpsuse taseme tõstmiseks ning osaliselt tegevusi ka ellu viinud;
 • on koostanud noortevaldkonna õppematerjali e-koolikotti.

Õppe maht ja aeg

Koolituse kogu maht on 50 astronoomilist tundi, millest 26 tundi on auditoorset ning 24 tundi iseseisvat tööd. Koolitus koosneb kahest kahepäevasest füüsilisest kohtumisest (11.–12. september ja 9.–10. oktoober 2023) ning ühest lühikesest veebiseminarist (aeg lepitakse kokku osalejatega koolituse viimases moodulis).

Registreeru


Koolituse ülesehitus

I moodul 1. päev, 11. september 2023 Milline on noorsootöö roll kohalikus omavalitsuses? Kus  asetseb noorsootöö kohaliku omavalitsuse süsteemis? Millised on noorsootöö seosed teiste valdkondadega? Ehk miks on oluline kõrgel tasemel noorsootöö.Mis on digipädevused? Milline on noorsootöö seos digimaailmaga? Milline on olnud diginoorsootöö areng? Mida teevad noored digimaailmas ja miks peaks see meid huvitama? Mis on e-mängud ja kuidas neid seostada noorsootööga?
I moodul, 2. päev, 12. september 2023

Mis on digipädevusmudel? Milliseid mudeleid kasutatakse Eestis? Millised on noorsootöötajate lemmik digitööriistad ja milleks neid kasutatakse? TOP10 digitööriista tutvustus. Milline on noorsootöötajate digipädevusmudel ning digiküpsusraamistik? Milline on nende kasutegur? Kuidas nende abil noorsootöö taset tõsta? Alustame noorsootöötaja digipädevusmudeli ja digiküpsusraamistiku enesehindamise täitmist.

Kodune töö: Enesehindamine digiküpsusraamistiku abil.

II moodul, 1. päev, 9. oktoober 2023

Infotehnoloogia ja teadmusjuhtimine – mis need on ja kuidas see käib? Ehk kui oluline on organisatsiooni juhtimises ja arendamises läbimõeldud digitööriistade kasutamine.

Koduse töö tulemuste tutvustamine ja tagasidestamine.

Repositooriumid ja e-koolikott – mis need on? Kuidas e-koolikotti materjale lisada? Digiküpsusraamistiku baasil tegevus-/paranduskava koostamine, vabalt valitud ühe tegevuse osas põhjalikuma tegevusplaani koostamine, mille tulemusel valmib õppematerjal teistele noorsootöötajatele kasutamiseks.

II moodul, 2. päev, 10. oktoober 2023 Kuidas ennast ise aidata? Ülevaade erinevatest tool-kittidest, materjalidest ning võimalikest rahastusvõimalustest. Jätkub digiküpsusraamistiku baasil tegevus-/paranduskava koostamine, vabalt valitud ühe tegevuse osas põhjalikuma tegevusplaani koostamine, mille tulemusel valmib õppematerjal teistele noorsootöötajatele kasutamiseks.
III moodul, kokkuvõttev veebiseminar
(u 2 tundi, aeg lepitakse osalejatega kokku)
Kas ja kuidas läks koolitusel välja töötatud konkreetse tegevuse elluviimine? Näpunäited teistele huvilistele, materjali lisamine e-koolikotti.

Registreeru


Koolitaja

Kati Nõlvak, noortevaldkonna, diginoorsootöö ja kohaliku omavalitsuse entusiast ja ekspert.

Kati Nõlvak on noortevaldkonna, diginoorsootöö ning kohaliku omavalitsuse entusiast ja ekpsert. Kati on noortevaldkonnas teadlikult toimetanud aastast 2007, alates millest on tema tegevuste hulka kuulunud noorteorganisatsioonide juhtimine, noorsootöötajana noortekeskuses töötamine, maakondlikul tasandil noorsootöö asutuse juhtimine ning riiklikul tasandil kohalike omavalitsuste koostöögruppide nõustamine ning nutika noorsootöö arendamine Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil. Muide, esimese noorsootöötaja kutse sai ta juba 2011.a. aastal. Muude hulgas andis ta koostöös Soome digitaalse noorsootöö kompetentsikeskuse Verkega välja kogumikraamatu “Digiareng ja noorsootöö” (2019).

Kõrghariduselt on Kati ärijuht spetsialiseerumisega projektijuhtimisele ning tal on magistrikraad haridustehnoloogias, kus tema magistritöö teemaks oli “Digiküpsuse hindamismudeli Digipeegel sobivuse analüüs kasutamiseks noortekeskustele”.

Avaliku sektori toimetamistega on ta kursis nii riigi kui kohaliku omavalitsuse tasandilt töötades kohalikus omavalitsuses nii valitsuse liikme kui vallavanemana.


Külaliskoolitaja

Tanja Dibou, Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut, Noorsootöö dotsent  ja noorsootöö rakenduskõrghariduse õppekava kuraator.


Registreeru


Lisainfo:
Kristina Masen, projektijuht
5780 3761, masen.kristina@gmail.com

Koolitusprogramm on osa projektist “Noortevaldkonna digihüpe”. Projekti rahastab Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021 programm „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“.