Noorsootöö kvaliteedi enesehindajad - ENKEnesehindamise protsessiga seotud osapooled hindamist läbiviivas omavalitsuses (nt noorsootöö ja huvihariduse eest vastutavad ametnikud, noorsootööspetsialistid, noortekeskuste juhid ja töötajad, huvikoolide juhid ja töötajad, noorte osaluskogude esindajad jt). Enesehindajate roll on anda n-ö sisemine hinnang omavalitsuses tehtavale noorsootööle, huviharidusele ja -tegevusele.

Kutsume kohaliku omavalitsuse ja noorsootöö valdkonna esindajaid osa võtma kevadisest noorsootöö kvaliteedi enesehindajate koolitusest.

Enesehindajate  koolitus toimub 26. märtsil 2024 kell 10.30–16.30 Tartus.
Koolitaja Kaisa Orunuk.

Enesehindamise koolitus annab vajalikud teadmised ja oskused enesehindamise läbiviimiseks ja hindamisprotsessis osalemiseks.

Koolituse teemad:

  • noorsootöö kvaliteedi hindamise mudel, selle kasutamine;
  • noorsootöö kvaliteedi hindamise protsess;
  • hindamisprotsessis osalevad osapooled ja nende roll;
  • kvaliteedijuhtimise põhimõtted ning kvaliteedihindamise funktsioonid kvaliteedijuhtimise tervikprotsessis;
  • tegevuste/teenuste pideva parendamise põhimõtted, erinevate osapoolte roll parendustegevuste planeerimisel ja elluviimisel;
  • digitaalse hindamiskeskkonna tutvustamine.

Palume koolitusel osalejad registreerida hiljemalt 19. märtsiks 2024.
NB! Koolitusel osalemiseks on vajalik kohaliku omavalitsuse kinnituskiri, mille palume saata meiliaadressile kadi.bruus@enk.ee hiljemalt 19. märtsiks 2024.

VAATA LÄHEMALT


Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Noorsootöö meetmed noorte tööturule sisenemise toetamiseks ja NEET-staatuses noortele tugimeetmete pakkumiseks“ raames.