Noored kliimakriisis - Eesti Noorsootöötajate Kogu

Eesti Noorsootöötajate Kogu on partneriks Erasmus+ projektis “Noored kliimakriisis”.  Projekti eesmärgiks on tõsta noorte teadlikkust kliimamuutustest ning selle tekkepõhjustest, samuti proovida ühiselt leida lahendusi, mis aitaksid meie ökoloogilist jalajälge vähendada.

Projekti juhtpartneriks on Bonn`i Ülikool ning tegemist on 3aastase koostööprojektiga, kus osalevad Saksamaa, Hispaania, Poola, Iirimaa, Itaalia ja Eesti. Erinevate vaatenurkade ja laialdasema kogemuse tagamiseks on kaasatud erinevad organisatsioonid nii noorsootöö- kui haridusvaldkonnast (noortekekused, koolid, noorsooteenistused).

Projekti raames toimuvad erinevad kliimamuutuste teemalised arutelud, seminarid, koosolekud ja praktilised tegevused noortele, kus ühe näitena mõõdetakse ja analüüsitakse CO2 sisaldust õhus ning seda erinevates Euroopa piirkondades. Tegevused on üles ehitatud selliselt, et pakkuda noortele praktilisi tegevusi ning teaduspõhist lähenemist teemale.

Projekti raames toimub 4 kokkusaamist (Hispaanias, Eestis, Poolas, Itaalias), kus osalevad ka Eesti noored.

Projekti on kaasatud noored ja noorsootöötajad Pääsküla Koolist ja Viimsi Noortekeskusest.

Projekti koordineerivad:
Liisa Lints:  lliisa.pett@gmail.com
Kadi Bruus : Kadi.Bruus@enk.ee